• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Hoàn thiện chính sách về kinh tế đất: Nhìn từ Nhật Bản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/8
Phát động Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch 'Go Green-Du lịch xanh'
Cây lọc nước thông minh cung cấp nước miễn phí cho người dân Thủ đô
Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ tại tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Sở Nội vụ tham mưu thực hiện tốt sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và phân cấp cán bộ
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên
Các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh về việc thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai
Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản
Về sự nêu gương của người đứng đầu
Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương