• Loading...
 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

GEF6 thể hiện sự trưởng thành mạnh mẽ của Việt Nam trong hội nhập toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật
Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Nhiều giải pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Yên Bái ngăn chặn sụt giảm diện tích chè
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT
Sửa đổi, bổ sung về tài chính đất đai, giá đất phải bảo đảm công khai minh bạch
Nắm bắt các vấn đề trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Phối hợp quản lý khai thác cát vùng giáp ranh
Bộ TN&MT luôn sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong công tác thanh, kiểm tra
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp