• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Xin ý kiến tham gia đối với Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (lần 2)
 • Xin ý kiến tham gia đối với Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào dự thảo đề án “Điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước”.
 • Nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường của việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.
 • Xin ý kiến Dự án điều tra tỷ lệ diện tích đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống trực tuyến đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát sỏi, lòng sông
 • Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
 • 1-10 of 56<  1  2  3  4  5  6  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.