• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Xin ý kiến vào Thiết kế kỹ thuật-Dự toán huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái.
 • Bộ mẫu phiếu điều tra, khảo sát VILG
 • Xin ý kiến vào Dự án điều tra diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Đề án và cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các, địa phương, bộ, ngành”
 • Dự thảo Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
 • Dự thảo bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020
 • Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" tỉnh Yên Bái
 • xin ý kiến tham gia đối với Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
 • 1-10 of 69<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.