• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Dự thảo TKKT - Dự toán xây dựng CSDL đất đai 4 huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên
 • Dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái lần 3
 • Dự thảo Quyết định ban hành điều chỉnh Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính ...
 • Dự thảo tài liệu bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
 • Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến về việc thẩm định phương án cắm mốc bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện Vực Tuần
 • Xin ý kiến Báo cáo tổng hợp xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhiên đến năm 2050 (Dự thảo kèm theo Công văn số 1397/STNMT-TNN,KTTV&BDKH))
 • Xin ý kiến vào Thiết kế kỹ thuật-Dự toán 02 huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái (lần 2)
 • Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào Thiết kế kỹ thuật-Dự toán huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái.
 • 1-10 of 78<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.