• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 19/09/2019 7:56:00 SA
Lượt đọc: 1049

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thành văn hóa minh bạch, đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đó là: Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; Đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức; Đến hết năm 2020 có 95%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền phổ biến pháp luật (TTPBGDPL) về PCTN.

Đến hết năm 2020 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về PCTN; Đến hết năm 2020 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được TTPBGDPL về PCTN; Đến hết năm 2020 có trên 60%, đến hết năm 2021 có trên 75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được TTPBGDPL về PCTN.

Kế hoạch sẽ triển khai 11 nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ chung đó là: Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, giảng viên giảng dạy các môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này; Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí; TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng; Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị; Lồng ghép TTPBGDPL trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; TTPBGDPL thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực; Hoạt động TTPBGDPL của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội; Tổ chức TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác phù hợp; Tổ chức các hoạt động TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN (ngày 09/12) hằng năm.

Theo CTTĐTT