• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
Ngày xuất bản: 01/08/2019 2:41:00 CH
Lượt đọc: 795

Trước mắt, Yên Bái sẽ sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

 

Trụ sở UBND xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái mới được đầu tư xây dựng khang trang.
Trụ sở UBND xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái mới được đầu tư xây dựng khang trang.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và các quy định của Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.  
 
Trước mắt, tỉnh sẽ triển khai sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, là các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định, cũng là thực hiện theo đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ thực hiện xong trước năm 2020.
 
Theo đó, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái để thành lập xã mới với tên gọi là xã Xuân Ái, có diện tích đạt 73%, dân số đạt 126,5% so với quy định; sáp nhập xã Yên Hưng vào xã Yên Thái với tên gọi xã mới là xã Yên Thái, có diện tích đạt 90,19%, dân số đạt 103,5% so với quy định. Huyện Trấn Yên sẽ sáp nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can với tên gọi xã mới là xã Y Can, có diện tích đạt 84,59%, dân số đạt 94,54% so với quy định. Huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân với tên gọi xã mới là xã Cảm Nhân, có diện tích đạt 88,5%, dân số đạt 184% so với quy định; sáp nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh, tên gọi xã mới là xã Phú Thịnh, có diện tích đạt 44,8%, dân số đạt 113,6% so với quy định. Thành phố Yên Bái sẽ sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến với tên gọi xã mới là xã Văn Tiến, có diện tích đạt 27,47%, dân số đạt 108,4% và sáp nhập xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên với tên gọi mới là xã Giới Phiên, có diện tích đạt 22,48%, dân số đạt 73,88% so với quy định. 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: "Thực hiện chủ trương sáp nhập xã, chính quyền địa phương đã tổ chức các hội nghị để tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau đó, xã cũng đã thành lập các tổ tuyên truyền xuống tới từng thôn, bản và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cử tri tại kỳ họp HĐND xã nên cũng đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân”. 
 
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết thêm: "Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền thành phố đã thực hiện các bước đảm bảo đúng quy trình, thận trọng trong từng khâu và công khai, minh bạch, khách quan, thể hiện sự tập trung dân chủ thông qua việc lấy ý kiến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân”. 
 
Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh, sáp nhập 6 xã, gồm: Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn Nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ để thực hiện phát triển đô thị phù hợp theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh cũng đã xây dựng các phương án một cách cụ thể, chi tiết về việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập, thực hiện tinh giản biên chế và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 
Để triển khai thực hiện hiệu quả việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
 
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính giấy tờ có liên quan, nhất là đối với việc đặt tên gọi xã mới, các cấp ủy, chính quyền cần lưu ý, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư và các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương". 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy nguồn lực của Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền ở địa phương”.

Theo YBĐT