• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ

  Ngày xuất bản: 04/09/2020 7:47:00 SA

  Lần đầu tiên Việt Nam có được mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ đối với Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần  thứ 4.

 • Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác quản lý biên giới

  Ngày xuất bản: 24/08/2020 4:04:00 CH

  Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, đồng thời hoàn thiện các cơ chế hợp tác và cơ sở pháp lý cho công tác quản lý biên giới của hai bên.

 • [Infographic] – 8 hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ

  Ngày xuất bản: 11/03/2020 2:04:00 CH

  Nghị định số 18/2020/NĐ-CP đã quy định chế tại xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền và một số hình phạt bổ sung, khắc phục hậu quả đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

 • Dấu ấn công nghệ bản đồ, vệ tinh năm 2019

  Ngày xuất bản: 15/01/2020 1:49:00 CH

  Vệ tinh “made in Vietnam” bay vào vũ trụ; nền tảng bản đồ số Vmap là hai trong số các công nghệ mà người Việt tạo ra góp phần không nhỏ trong giám sát TN&MT, quản lý tài nguyên…

 • Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

  Ngày xuất bản: 13/01/2020 8:07:00 SA

  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình  quốc gia hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội,...

 • 1-5 of 52<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >