• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

[Infographic] – Xử lý rác sinh hoạt chủ yếu bằng chôn lấp
Ngày xuất bản: 23/09/2019 7:55:00 SA
Lượt đọc: 1443

Theo báo cáo Tổng quan Chất thải rắn Việt Nam năm 2018, chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp. Đây là phương thức xử lý rác ít tốn tiền song lại tiềm ẩn ô nhiễm và chiếm nhiều diện tích đất. Việc chuyển đổi sang các công nghệ xử lý trung gian để giảm lượng rác chôn lấp là cấp thiết.

 

 

 

Theo Monre.net