• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Thành phố Yên Bái: Thành lập 15 tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
Ngày xuất bản: 15/08/2020 8:40:00 SA
Lượt đọc: 1034

Ngày 14/8, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 15 tổ rà soát và hỗ trợ thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Tổ).

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Các Tổ có trách nhiệm thông báo đến tổ dân phố nếu người dân có nhu cầu hợp pháp hoá đất ở; tổ chức rà soát lại quy hoạch chuyên ngành đối với các hộ có trong danh sách kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thông báo cho các hộ gia đình chủ động đến UBND xã, phường để được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, hướng dẫn người dân kê khai và hoàn thiện thủ tục hành chính về đất đai cho người dân. 
 
Thành phố cũng đã thành lập 1 Tổ hỗ trợ kiểm tra, trích lục, trích đo địa chính nhằm phối hợp với 15 Tổ rà soát thực hiện trích lục, trích đo địa chính và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
 
Các cơ quan, đơn vị gồm: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chi cục thuế thành phố nêu cao trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, phối hợp với các Tổ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không được để hồ sơ chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.
 
Các Tổ sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 15/8/2020. 
 
Hoạt động này sẽ nâng cao chất lượng, tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức với tiêu chí: "Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín bộ máy chính quyền "Một việc – một đầu mối xuyên suốt”.

Theo YBĐT