• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Quy hoạch tài nguyên nước cần phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia

  Ngày xuất bản: 21/10/2019 9:01:00 SA

  Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai việc lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

 • Yên Bái: Gần 90% người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch

  Ngày xuất bản: 18/10/2019 8:03:00 SA

  Sau gần 4 thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (chương trình) với sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới. Chương trình này đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 • Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam chỉ đạt khoảng 13%

  Ngày xuất bản: 07/10/2019 7:51:00 SA

  Thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, cả nước hiện có 43 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế trên 926.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý chỉ đạt khoảng 13%.

 • Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước

  Ngày xuất bản: 19/09/2019 7:50:00 SA

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • Giải quyết bài toán ô nhiễm nước

  Ngày xuất bản: 18/09/2019 8:53:00 SA

  Ô nhiễm nước đã nổi lên trở thành một mối đe dọa kinh tế liên quan đến nước lớn nhất cho Việt Nam. Kinh nghiệm đã chỉ ra một cách thống nhất rằng ít có tác động nào mang lại lợi ích phát triển lớn và ngay lập tức như cung cấp nước sạch. Vì thế, tái sử dụng nước thải sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nước một cách triệt để.

 • 1-5 of 81<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >