• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác giúp đỡ các xã Nậm Lành và An Lương, huyện Văn Chấn
Ngày xuất bản: 25/06/2019 8:18:00 SA
Lượt đọc: 1929

Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ 02 xã Nậm Lành và An Lương, huyện Văn Chấn.

 

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc với xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.

Để kịp thời nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã được phân công theo dõi, giúp đỡ, trong 02 ngày 10 và 11/5/2019, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Hồ Đức Hợp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Đảng ủy các xã Nậm Lành, An Lương, huyện Văn Chấn. Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Sở và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn.

Theo báo cáo khái quát: Nậm Lành là xã vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn, với tổng diện tích tự nhiên là 7.878,1 ha, dân số 3.493 người/762 hộ, trong đó hộ nghèo là 309 hộ (chiếm 40,55%). Trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cấy 85/118 ha lúa Đông xuân; tổng sản lượng lương thực đạt 1.500 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch; trồng mới 270 ha rừng đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách đạt 125 triệu đồng đạt 80,6% kế hoạch…; văn hóa – xã hội từng bước phát triển đi lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng... Kế hoạch trong năm 2019 xã Nậm Lành dự kiến giảm 130 hộ nghèo.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã An Lương, huyện Văn Chấn

An Lương cũng là xã vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn, với tổng diện tích tự nhiên là 6.851 ha, dân số 3705 người/846 hộ, trong đó hộ nghèo là 540 hộ (chiếm 63,83%); tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lương luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn và hoàn thành tương đối toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau: Đã cấy hết diện tích có nước (58/76 ha lúa Đông xuân), trồng mới 22 ha rừng; thu ngân sách đạt trên 40 triệu đồng đạt 48,1% kế hoạch; văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì mang đậm bản sắc dân tộc; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hoạt động của chính quyền hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp có chuyển biến tích cực, nhất là việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông..., kế hoạch trong năm 2019 xã An Lương dự kiến giảm 150 hộ nghèo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Hợp biểu dương và ghi nhận vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW; sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của các xã trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của huyện Văn Chấn trong thời gian qua, đặc biệt là việc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 03 gây ra… Trên cơ sở ý kiến nghị đề xuất của các xã, ý kiến phát biểu đại diện cho Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đồng chí Hồ Đức Hợp đề nghị:

- Giao Thường trực Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sớm xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể; trong đó, quan tâm việc chế độ thông tin, báo cáo giữa Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã với Sở Tài nguyên và Môi trường, để Sở kịp thời nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề phát sinh trên địa bàn các xã.

- Thống nhất với những giải pháp của Đảng bộ các xã trong trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đề nghị các xã cần xác định, tính toán cụ thể các chỉ tiêu; khảo sát, quy hoạch cụ thể một số loại cây có ưu thế (Quế, măng…) giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

- Định kỳ Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với Đảng ủy các xã, cũng như các Chi bộ trực thuộc theo đúng thời gian, chế độ làm việc được Tỉnh ủy phân công. Nghiên cứu, huy động nguồn lực hỗ trợ từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở, các doanh nghiệp và các nguồn khác để hỗ trợ cho xã; trong đó, ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Về chỉ tiêu giảm nghèo: Đề nghị các xã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo; cần có giải pháp quyết liệt hơn, có phương án cụ thể, phân công đến từng đảng viên để triển khai thực hiện. Giao các đồng chí phụ trách các xã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn (trực tiếp là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức rà soát cụ thể các hộ nghèo nằm trong kế hoạch thoát nghèo năm 2019. Trong đó, rà soát, thống kê, xác định chi tiết nhu cầu hỗ trợ của các hộ để có thể thoát nghèo đúng theo đúng Kế hoạch đề ra.

- Về các đề nghị của xã (liên quan đến xây dựng nhà văn hóa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, mở rộng, nâng cấp các điểm trường, nhà, bếp ăn cho học sinh bán trú, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi: Giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Văn Chấn, các đoàn thể của xã từng bước tiếp cận để đưa vào chương trình, kế hoạch của huyện, của tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.

Trần Đức Lâm