• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày xuất bản: 02/03/2020 10:15:00 SA
Lượt đọc: 1306

Ngày 27/02/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các chi ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành khi thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, kỷ cương hành chính được nâng cao; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành; làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc khai thác hiệu quả và quản lý tốt các nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bão lũ thiên tai, không để xảy ra điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà của Đảng bộ Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời đồng chí đã chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ năm 2020 như sau:

- Một là: Chấp hành tốt sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bằng Nghị quyết, Ch­ương trình hành động, Kế hoạch phù hợp tình hình, điều kiện của Đảng bộ. Thực hiện tốt kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng khoá XII; học tập chuyên đề năm 2020; các chương trình Kế hoạch của Đảng ủy ban hành triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Hai là: Đẩy mạnh công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tham gia góp ý các văn kiện và các nội dung đại hội các cấp của Đảng, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ba là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ để tránh trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm cụ thể theo tinh thần “một người có thể làm nhiều việc”. Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

- Bốn là: Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU về việc thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực của ngành như sau:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xây dựng bảng giá đất năm 2020; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công ích, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 

- Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản không chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thải từ các hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, nhất là tại các đô thị, khu dân cư tập trung; đẩy mạnh phong trào giảm thiểu rác thải nhựa; xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2030. Phối hợp làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thích ứng một cách chủ động với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, an toàn hồ đập, chống sạt lở, khắc phục lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai...

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; với phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Lê Văn Mạnh