• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày xuất bản: 02/03/2020 9:29:00 SA
Lượt đọc: 281

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 21/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái xin Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Duy tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái như sau:

 

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK440635, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT01193 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Duy tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 01/10/2012.

- Lý do hủy: Mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thất lạc.

- Kể từ ngày 21/01/2020, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái xin trân trọng thông báo để các cơ quan được biết.

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận!

VPĐK