• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020: Yên Bái kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,3%
Ngày xuất bản: 15/07/2020 7:59:00 SA
Lượt xem: 527

Chiều nay- 14/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh nêu rõ: Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID -19, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc”; kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19. 
 
Kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và mặt bằng chung của khu vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3,8%, đứng thứ 4 trong số 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.
 
Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 5,5%. Đã có thêm 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 66 xã (bằng 44% tổng số xã toàn tỉnh); thành phố Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.273,8 tỷ đồng (bằng 35% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ). 
 
Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.959 tỷ đồng (bằng 35,1% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ). Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân đạt 2.013 tỷ đồng, bằng 42,4% kế hoạch (tăng 868 tỷ đồng, tương đương 75,8% so cùng kỳ).
 
Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
 
 
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Giám đốc Sở Tài chính  đề xuất giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.
 
Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương; nguyên nhân, giải pháp cụ thể để khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2020, theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội đã điều chỉnh để ứng phó với dịch COVID-19. 
 
Theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm theo kịch bản đã điều chỉnh, trong đó có: tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực nông nghiệp; việc triển khai các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giải pháp phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; phát triển qũy đất 6 tháng cuối năm 2020; kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động năm 2020; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....
 
 
Quang cảnh Hội nghị

Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,3% năm 2020 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 7% và phấn đấu đạt 7,3% năm 2020, yêu cầu các sở, ngành của tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu "kép" vừa thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19.
 
Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội điều chỉnh; tập trung đẩy mạnh gia tăng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng và một số ngành công nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để bù đắp phần thiếu hụt của các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các ngành, địa phương kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 7,3% năm 2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 17. Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất danh mục các đề án, chính sách cần ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; đề xuất, lập danh mục các chương trình dự án trọng điểm để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư trong thời gian tới. Hoàn thành Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 10 năm 2011 - 2020 và 5 năm 2016 – 2020 và giao Sở Kế hoạch- Đầu tư tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, xong trước ngày 20/7/2020.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với các địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

 

Theo YBĐT