• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
Ngày xuất bản: 28/09/2020 11:14:00 SA
Lượt xem: 562

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Đó là:

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

1) Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng.

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%.

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%.

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2%/năm.

(7) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

(8) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 40% trở lên.

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm.

 (11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sỹ, 35 giường bệnh trên một vạn dân.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%.

(13) Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Văn Yên và huyện Yên Bình), thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

(14) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%.

(15) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%.

(16) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

(18) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 1.800 đảng viên trở lên.

(19) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

Theo YBĐT