• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Ngòi A phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày xuất bản: 24/06/2020 9:06:00 SA
Lượt đọc: 414

Để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, xã Ngòi A đã tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác để phát triển bền vững.

Nhân dân xã Ngòi A tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Ngòi A tham gia làm đường giao thông nông thôn.

 

Hàng năm, xã vận động nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 200 ha ruộng nước với 60% diện tích gieo cấy bằng các giống Nhị ưu 838, VL20, Nghi hương 305… và 40% diện tích gieo cấy các giống lúa thuần như Hương chiêm, HT1, Thiên ưu 8... 
 
Do chủ động nguồn nước và phòng trừ sâu bệnh tốt, năng suất lúa bình quân đạt 58,5 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc đạt 1.170 tấn/năm. 
 
Hàng năm, nhân dân còn trồng cây màu với diện tích ngô 229 ha, sắn 215 ha và trên 60 ha rau màu đậu đỗ. Cùng với cây lúa, cây màu, xã còn trồng trên 50 ha cây ăn quả như: bưởi Diễn, bưởi da xanh. 
 
Do đất đai, khí hậu phù hợp với phát triển của cây quế, nên những năm gần đây, nhân dân đã xóa bỏ vườn tạp, hàng năm đưa vào trồng mới gần 100 ha quế, nâng tổng diện tích quế toàn xã hiện có trên 1.300 ha, sản phẩm từ quế hàng năm đem lại thu nhập gần 5 tỷ đồng. 
 
Đồng chí Nông Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Chúng tôi xác định lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tập trung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, xã đều đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương. Đối với nhân dân, xã làm tốt việc công khai các công trình được đầu tư, quy hoạch sử dụng đất…Từ đó, tạo được sự đồng thuận của người dân, nhiều năm xã đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đề ra”.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội Phụ nữ với phong trào "Chung sức XDNTM”; Đoàn Thanh niên với chương trình "Thanh niên tình nguyện”… 
 
Với bước đi có lộ trình, vừa khẩn trương, đồng bộ và bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn xã thực hiện đạt trên 14 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước trên 10,7 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp trên 3,3 tỷ đồng, nhân dân đã hiến 1.500 m2 đất mở rộng đường. 
 
Đến nay, Ngòi A đã kiên cố hóa được 15 km 100% trục đường các thôn, như Khe Cam, Làng Quạch, Khe Lóng, Lang Chiềng…; 5/5 nhà văn hóa thôn được đầu tư nâng cấp đảm bảo các tiêu chí về XDNTM; mạng lưới các trường học được đầu tư sửa chữa và xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập từ trường mầm non, tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia; hệ thống điện nông thôn được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng 100% nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho sản xuất và kinh doanh cho nhân dân. 
 
Toàn xã có 925 hộ đạt 89% nhà ở kiên cố và còn 20 nhà tạm đang được các tổ chức đoàn thể và triển khai thực hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo theo Chương trình số 167 của Chính phủ và sẽ hoàn thành trong năm 2020. 
 
Thực hiện các tiêu chí về môi trường, đến nay, trên 90% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh môi trường và có nhà tiêu hợp vệ sinh và mỗi hộ có 1 hố xử lý rác thải tại gia đình... 
 
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… được duy trì thường xuyên gắn với vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
 
Xã tổ chức cho 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí… tạo không khí thi đua sôi nổi để người dân thi đua lao động sản xuất thoát nghèo bền vững. 
 
Với nhiều nỗ lực phấn đấu, Ngòi A đã hoàn thành 15/19 tiêu chí về XDNTM, đây là tiền đề quan trọng để xã từng bước tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu năm 2021 xã đạt chuẩn NTM. 

Theo YBĐT