• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Việt Nam nỗ lực giảm phát thải nhà kính: Hướng đến mục tiêu thiên niên kỷ

Yên Bái: Tập huấn phần mềm VBDLIS để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

TP. Yên Bái: Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đạt trên 97%
Yên Bái: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để giải quyết những bất cập phát sinh
Xây dựng Nghị định quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc và bản đồ
Ứng dụng công nghệ thông minh bảo đảm an toàn nguồn nước
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là cơ sở, động lực để phát triển
Ngày 20/9, cảnh báo mưa lớn trên nhiều khu vực
Đảm bảo an toàn trong tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản
Yên Bái: Xử lý trên 33% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Diễn đàn “Chính sách và Quy định an toàn trong cấp nước”
Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đề nghị xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép