• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Yên Bái: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục đất đai
Yên Bái: Giám sát chặt chẽ thông số môi trường với hệ thống quan trắc tự động
Đẩy mạnh nghiên cứu về thủy văn và nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước
Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại
Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn với ứng dụng và phát triển công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
Dự báo ngày 30/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ
Nghị định 23 về quản lý cát, sỏi lòng sông sau gần 2 năm triển khai: Đề cao trách nhiệm quản lý của các địa phương
Nghị định 23 về quản lý cát, sỏi lòng sông sau gần 2 năm triển khai: Yên Bái cắm biển bến, bãi cát sỏi không nằm trong quy hoạch
Bộ TN&MT hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến
Yên Bái: Hướng dẫn cách ly tạm thời F1 trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19