• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Sức mạnh nhân đạo đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới

Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng công tác năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức chuyên ngành Nội vụ
Cấp thiết xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường
Ưu tiên phát triển lĩnh vực tài nguyên nước làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển KT-XH
Phát huy vai trò đơn vị khoa học đầu ngành về đo đạc và bản đồ
Hiến đất làm đường ở Lục Yên: Khi dân đồng thuận
Yên Bình đưa khoa học kỹ thuật đến gần người dân
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh: Chưa vượt được khó khăn để về đích!
Bắc Bộ tiếp tục rét đậm
Khai thác, chế biến khoáng sản ở Lục Yên: Sản xuất phục hồi, việc làm ổn định
Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu
Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương