• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài

Tên cơ quan

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Tên tiếng anh

Department of natural resources and environment of Yen Bai

Người chịu trách nhiệm

Hồ Đức Hợp
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852 851

Fax

0216.3851 610

Website

                   http://tnmt.yenbai.gov.vn/

Emai

                   sotainguyenmoitruong@yenbai.gov.vn