• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-50 of 1275<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số:02/KL-VPĐK 03/12/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình
  Số 291/QĐ-STNMT 18/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 000323, số seri I622351 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bà Nguyễn Thị An ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 284/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02807, số seri CT 530270 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Trần Văn Hinh ngày 31/12/2019, địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 283/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00630, số seri S 888222, ngày 23/01/2003 do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cấp cho hộ ông Lường Trọng Ngoan, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố 31 (nay là Tổ Ban Ngoa), phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 282/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có có số vào sổ 619 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Phạm Quốc Lộc ngày 02/11/1999, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là tổ dân phố 01), thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 281/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02740, số seri CT 530132 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Phạm Quang Đức và bà Hoàng Thị Hà, ngày 23/12/2019 được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hinh và bà Giàng Xuốn Lan địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 280/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ CH00063, số seri BO 429033, ngày 18/11/2013 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Nguyễn Văn Chụ và bà Lưu Thị Thu Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Khe Vầu (nay là thôn Sài Lớn) xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 279/QĐ-STNMT 12/11/2021 Quyết định v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 GCN có số vào sổ CH01063, số seri CL379941 và CH01065, số seri CL 379943, ngày 23/8/2018 do UBND huyện Lục Yên cấp cho bà Phạm Thúy My, địa chỉ thửa đất tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  152/TB-TTPTQĐ 03/11/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án XD khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Quyết định 260/QĐ-STNMT 28/10/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  Văn bản số 484/ĐTBDCB-KLĐQL 29/10/2021 Văn bản về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên-K6
  Thông báo 152/TT-TTPTQĐ 03/11/2021 THÔNG BÁO Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số:01/KL-VPĐK 30/8/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Về việc bà Đỗ Thị Bắc tố cáo bà Phạm Thị Lan Anh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái
  Số 26/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  17/2021/TT-BTNMT 14/10/2021 THÔNG TƯ Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  09/2021/TT-BTNMT 30/6/2021 Sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
  Số 13/2021/TT-BTNMT 26/8/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
  Số 117/TB-TTPTQĐ THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ đất tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, TP Yên Bái
  Số 12/2021/TT-BTNMT 17/8/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS
  174/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ 00524, cấp ngày 01/6/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Hoàng Văn Nếp, địa chỉ thửa đất tại thôn Làng Mác, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  173/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất số 008QSDĐ/QĐ 319, số seri N102010 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho Hộ ông Đỗ Văn Châm ngày 10/11/1998, địa chỉ thửa đất tại Thôn 1, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là Tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
  109/TB-TTPTQĐ 13/8/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 11/2021/TT-BTNMT 06/8/2021 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Số 103/TB-TTPTQĐ 03/8/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  04/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Trấn Yên
  03/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Yên Bình
  02/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Lục Yên
  08/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
  10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
  07/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
  05/VBHN-BTNMT 30/6/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Số 122/QĐ-STNMT 14/6/2021 Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Số: 85 /TB-TTPTQĐ 11/6/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại tổ dân phố số 12 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số: 83 /TB-TTPTQĐ 09/6/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 4 - Điểm 4A).
  121/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH00793 số seri BT 465481 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thị Kiều Giang ngày 26/3/2014, tại địa chỉ thửa đất tổ 19 (nay là tổ dân phố Phúc An), phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  120/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ H01716 số seri AN 111560, ngày 18/12/2008 do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Nhạc Văn Trường và bà Nông Thị Lạc, địa chỉ thửa đất tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  89/QĐ-STNMT 17/5/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H01488 (AM 887522) cấp ngày 17/9/2008 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp cho bà Lò Thị Lợi và ông Hoàng Văn Hưởng địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  80/QĐ-STNMT 28/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ seri AA500982 ngày 15/92004 cấp cho hộ bà Đỗ Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 17 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh yên Bái
  Số: 82 /TB-TTPTQĐ 08/6/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố số 12 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  Số: 80 /TB-TTPTQĐ 04/6/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 4 - Điểm 4A).
  Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  Thông báo số 43/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 09: Thẩm định giá vật tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 42/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 41/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 40/TB-STNMT 21/05/02021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
  02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai