• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Công văn

 • Nội dung tìm kiếm:


  1-50 of 116<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  2464/STNMT-KS 31/10/2023 V/v yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản
  2377/STNMT-VP 23/10/2023 Về việc báo giá phần mềm và hạ tầng kỹ thuật CNTT để quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Yên Bái.
  Giấy phép Môi trường số 1271/GPMT-UBND 14/7/2023 Giấy phép môi trường Công ty cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group
  1518/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 17/07/2023 V/v chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2023 khi khai thác chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước
  1180/STNMT-QLĐĐ 05/6/2023 Về việc thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ và Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3176/BTNMT-TNN 08/05/2023 Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023
  3054/BTNMT-QHPTTNĐ 04/05/2023 Về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
  576/BTNMT-VP 08/02/2023 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023
  466/UBND-TNMT 08/03/2023 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án có hiệu lực thi hành pháp luật
  05/VBHN-BTNMT 30/6/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  391/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 10/03/2021 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
  5258/BTNMT-TCQLĐĐ 14/10/2019 Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
  4409/BTNMT-VP 06/09/2019 Về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TN&MT
  Sổ tay hướng dẫn Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức quốc tế
  1892/STNMT-BĐHISO 16/10/2018 V/v ban hành và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
  5943/BTNMT-TCMT 26/10/2018 V/V hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
  số 70/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 70/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác chì kẽm tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 69/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 69/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên
  số 68/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 68/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy tuyển chì kẽm tại Cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
  số 66/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 66/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái
  số 65/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 65/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt
  số 64/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 64/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà
  số 63/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 63/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến
  số 1696/STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn số 1696/STNMT-BVMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau mưa lũ
  Số 1309 /STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn Số 1309 /STNMT-BVMT ngày 04/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau lũ quét
  số 1686/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1686/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1685/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1685/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 03 khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đại Phác, xã Yên Hợp và xã Đông Cuông huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1684/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1684/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đông Cuông, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1660/STNMT-KS 05/12/2017 Công văn số 1660/STNMT-KS ngày 09/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm cát, sỏi sông hồng, xã An Bình,huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 275/STNMT-KS 28/02/2017 Công văn số 275/STNMT-KS ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc triển khai hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực quặng đồng Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn
  số 259/STNMT-KS 27/02/2017 Công văn số 259/STNMT-KS ngày 27/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  258/STNMT-KS 27/02/2017 Công văn số 258/STNMT-KS ngày 27/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  số 159/STNMT-KS 09/02/2017 Công văn số 159/STNMT-KS ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 1205/UBND-TCKH 21/9/2017 Công văn số 1205/UBND-TCKH ngày 21/9/2017 của UBND huyện Yên Bình V/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  số 1686/STNMT-KS 30/11/2017 Công văn số 1686/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1685/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1685/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 03 khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đại Phác, xã Yên Hợp và xã Đông Cuông huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1684/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1684/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đông Cuông, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1660/STNMT-KS 09/10/2017 Công văn số 1660/STNMT-KS ngày 09/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm cát, sỏi sông hồng, xã An Bình,huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1696/STNMT-BVMT 11/10/2017 Công văn số 1696/STNMT-BVMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau mưa lũ
  số 1430/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/8/2017 Công văn số 1430/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động ứng phó với bão số 7 (báo Pakhar), mưa lũ và sạt lở đất.
  số 1429/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 30/11/2017 Công văn số 1429/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động ứng phó với bão số 7 (báo Pakhar), mưa lũ và sạt lở đất.
  Số 1309 /STNMT-BVMT 04/8/2017 Công văn Số 1309 /STNMT-BVMT ngày 04/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau lũ quét
  số 1288/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 03/8/2017 Công văn số 1288/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 03/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc chủ động đối phó với các tình huống mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
  số 1287/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 03/8/2017 Công văn số 1287/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 03/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động đối phó với các tình huống thiên tai.
  số 1062/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 28/6/2017 Công văn số 1062/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 28/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ và sạt lở đất trong đợt mưa đến 01/7/2017
  Số 1034 /STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/6/2017 Công văn Số 1034 /STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động đối phó với các tình huống thiên tai
  ố 1033/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/6/2017 Công văn Số 1033/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp tục chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ và sạt lở đất
  số 70/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 70/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác chì kẽm tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 69/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 69/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên
  số 68/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 68/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy tuyển chì kẽm tại Cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.