• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Công văn

 • Nội dung tìm kiếm:

  51-100 of 105<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 3373/BTNMT-TCQLĐĐ 12/8/2016 Số 3373/BTNMT-TCQLĐĐ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  27KL-TT.HĐND 03/2/2016 Kết luận 27KL-TT.HĐND ngày 03/2/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái kết luận cuộc họp thứ 42 thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
  số 263/STNMT-KS 07/3/2016 Công văn số 263/STNMT-KS ngày 07/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đính chính thông tin tại các Thông báo phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  số 99/STNMT-BVMT 26/01/2016 Công văn số 99/STNMT-BVMT ngày 26/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
  số 224/BTNMT-TĐKTTT 21/01/2016 Văn bản số 224/BTNMT-TĐKTTT về việc phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2016
  số 1250/STNMT-KS 08/9/2015 Văn bản số 1250/STNMT-KS ngày 08/9/2015 của Sở TN&MT Yên Bái về việc công bố Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái
  số 2942/STNMT-KS 22/12/2014 Văn bản số 2942/STNMT-KS ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc giải đáp các câu hỏi của nhân dân liên quan đến công tác quản lý khoáng sản.
  số 2943/STNMT-QLĐĐ 22/12/2014 Văn bản số 2943/STNMT-QLĐĐ ngày 22/12/2014 về việc trả lời câu hỏi trong Chuyên mục “Giải đáp chính sách” của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái
  số 2949/STNMT-BVMT 22/12/2014 Văn bản số 2949/STNMT-BVMT ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc trả lời chuyên mục "Giải đáp chính sách" số thắng 12 năm 2014
  số 1846/STNMT-QLĐĐ Văn bản số 1846/STNMT-QLĐĐ về việc cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 theo Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 16/4/2012 Công văn số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ về việc hướng dẫn về chỉ tiêu sử dụng đất và ký hiệu loại đất khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  số,8202/VPCP-KGVX 01/12/2008 Công văn số: 8202/VPCP-KGVX V/v thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các DN
  số 7770/VPCP-KTN 12/11/2008 Công văn số 7770/VPCP-KTN V/v thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 2788/BTNMT-KHCN 03/7/2006 Công văn số 2788/BTNMT-KHCN về việc triển khai "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020"
  số 2162/BTNMT-ĐĐ 02/7/2004 Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004 Về việc thi hành luật đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn thi hành
  số 3399/VPCP-NN 21/06/2002 Công văn số 3399/VPCP-NN ngày 21/06/2002 của Văn phòng chính phủ về việc đính chính danh mục động thực vật quý hiếm ban hành kèm theo nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22/4/2002
  số 2280 TCT/NV7 11/06/2002 Công văn số 2280 TCT/NV7 ngày 11/06/2002 của Tổng cục thuế về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp
  số 4129 TC/TCT 29/04/2002 Công văn số 4129 TC/TCT ngày 29/04/2002 của Bộ tài chính về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
  số 1121 TCT/NV7 13/03/2002 Công văn số 1121 TCT/NV7 ngày 13/03/2002 của Tổng cục thuế và Bộ Tài chính về việc tính thuế nhà đất
  số 586/TCT/CS 30/01/2002 Công văn số 586/TCT/CS ngày 30/01/2002 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính về việc chính sách thuế GTGT thu gom, xử lý rác tầu thuyền
  số 4520 TCT/NV7 09/11/2001 Công văn số 4520 TCT/NV7 ngày 09/11/2001 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn
  số 4150 TCT/NV6 16/10/2001 Công văn số 4150 TCT/NV6 ngày 16/10/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã về tiền thuê đất
  số 3880 TCT/NV7 30/11/2017 Công văn số 3880 TCT/NV7 ngày 27/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất
  số 3841/TCT/NV7 26/09/2001 Công văn số 3841/TCT/NV7 ngày 26/09/2001 của Tổng cục thuế về việc xác nhận đơn của đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất
  số 3826 TC/NV2 25/09/2001 Công văn số 3826 TC/NV2 ngày 25/09/2001 của Tổng cục thuế về việc tiền thuê đất
  số 3811/TC/NV7 24/09/2001 Công văn số 3811/TC/NV7 ngày 24/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiêp
  số 3448/TCT-NV5 05/09/2001 Công văn số 3448/TCT-NV5 ngày 05/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chuyển quyền sử dụng đất
  số 3331 TCT/NV3 28/08/2001 Công văn số 3331 TCT/NV3 ngày 28/08/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm tiền thuê đất
  số 3207 TCT/NV7 20/08/2001 Công văn số 3207 TCT/NV7 ngày 20/08/2001 của Tổng cục thuế về chính sách miền giảm tiền sử dụng đất đai
  số 2834/BXD-KTQH 22/10/1999 Công văn số 2834/BXD-KTQH ngày 22/10/1999 của Bộ Xây dựng về việc chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2002
  số 1558/ĐC-ĐĐBĐ 13/10/1999 Về việc hướng dẫn thực hiện lập bản đồ nền làm cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  số 1553/HD-TCĐC 12/10/1999 Về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê diện tích đất năm 2000
  số 776/CP-NN 30/11/2017 Công văn số 776/CP-NN ngày 28/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đô thị
  số 3532/TC-QLCS 19/7/1999 Công văn số 3532/TC-QLCS ngày 19/7/1999 về việc thuê đất đối với đầu tư nước ngoài
  số 584/CV-NHNN1 24/06/1999 Công văn số 584/CV-NHNN1 ngày 24/06/1999 của Ngân Hàng nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất theo nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 19/03/1999
  số 375-CV-KG/TW 30/11/2017 Công văn số 375-CV-KG/TW ngày 11/08/1998 của Ban Khoa giáo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/5/1998 của Bộ Chính trị "về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
  số 2460/TC-QLCS 07/07/1998 Công văn số 2460/TC-QLCS ngày 07/07/1998 của Bộ Tài chính về điều chỉnh giá cho thuê đất đối với dự án đầu tư nước ngoài
  số 2037/TC-TCT 5/6/1998 Công văn số 2037/TC-TCT ngày 5/6/1998 về việc tiền thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  số 1205-TC/QLCS 13/04/1998 Công văn số 1205-TC/QLCS ngày 13/04/1998 của Bộ Tài chính về việc thu tiền thuê đất và ký hợp đồng nhận nợ với ngân sách nhà nước về góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất
  số 136 TC/QLCS 15/01/1998 Công văn số 136 TC/QLCS ngày 15/01/1998 của Bộ tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước của các tổ chức khi chuyển sang thuê đất
  số 1907/KGVX 30/11/2017 Công văn số 1907/KGVX ngày 19/04/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường
  số 334/CV-ĐCKS 31/01/1997 Về việc cấp giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
  số 19/KCN 12/1/1997 Công văn số 19/KCN ngày 12/1/1997 của Chính phủ về việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp
  số 1725/LB-QLN 17/12/1996 Công văn liên Bộ số 1725/LB-QLN ngày 17/12/1996 của Bộ xây dựng và Tổng cục Địa chính về một số biện pháp đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở
  số 2313 TCT/NV7 12/11/1996 Công văn số 2313 TCT/NV7 ngày 12/11/1996 của Tổng cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất
  11/09/1996 Công văn của Tiểu ban soạn thảo sửa đổi bổ xung luật đất đai của chính phủ ngày 11/09/1996 về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành luật đất đai
  số 1523/TCT 08/08/1996 Công văn số 1523/TCT ngày 08/08/1996 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở đất ở đô thị
  số 1546 TC/TCT 13/05/1996 Công văn số 1546 TC/TCT ngày 13/05/1996 của Bộ Tài chính về việc triển khai thu tiền thuế đất của các tổ chức trong nước
  số 2257-TCT/NV7 30/11/2017 Công văn số 2257-TCT/NV7 ngày 05/01/1996 của Tổng cục thuế về việc thu tiền đất của các tổ chức trong nước
  số 383 NN-KH/CV 04/01/1996 Công văn số 383 NN-KH/CV ngày 04/01/1996 của Bộ NN&PTNT về việc quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn