• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Kết luận thanh tra

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 95<  1  2  3  4  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần thủy điện Văn Chấn trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Văn Chấn
  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần năng lượng Sông Hồng trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 1
  Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấ hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút II, Ngòi Hút 2A, Pá Hu
  07/KL-STNMT 06/09/2022 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Kim trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Mường Kim
  03/KL-STNMT 21/06/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chi cục bảo vệ môi trường giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021
  Số:02/KL-VPĐK 03/12/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình
  Số:01/KL-VPĐK 30/8/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Về việc bà Đỗ Thị Bắc tố cáo bà Phạm Thị Lan Anh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái
  04/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Trấn Yên
  03/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Yên Bình
  02/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Lục Yên
  58/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của UBND thành phố Yên Bái đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  60/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của ông Phạm Văn Chiến, hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu 8, phường Vàng Ranh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng ninh
  59/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Tuyên Huy
  27/KL-STNMT 05/3/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thành phát
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  55/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái tại cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  52/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của liên doanh nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV giấy miền Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giấy Thành Phát tại khu công nghiệp Minh Quân
  54/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  49/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Khu công nghiệp Minh Quân đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  51/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghiệp Giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  53/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ khí Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân
  47/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Minh tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  44/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ Việt Kim Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  48/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  46/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Đông Dương tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  43/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản, bao bì và nhựa Vinavico tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  39/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sông Hồng tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  38/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Red stone khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  42/KL/STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng sản Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  41/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái