• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Kết luận thanh tra

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 88<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  04/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Trấn Yên
  03/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Yên Bình
  02/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Lục Yên
  58/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của UBND thành phố Yên Bái đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  60/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của ông Phạm Văn Chiến, hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu 8, phường Vàng Ranh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng ninh
  59/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Tuyên Huy
  27/KL-STNMT 05/3/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thành phát
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  55/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái tại cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  52/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của liên doanh nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV giấy miền Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giấy Thành Phát tại khu công nghiệp Minh Quân
  54/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  49/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Khu công nghiệp Minh Quân đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  51/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghiệp Giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  53/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ khí Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân
  47/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Minh tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  44/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ Việt Kim Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  48/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  46/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Đông Dương tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  43/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản, bao bì và nhựa Vinavico tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  39/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sông Hồng tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  38/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Red stone khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  42/KL/STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng sản Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  41/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  37/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần sứ cách điện Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  45/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ hóa Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  35/KL-STNMT 20/08/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái đối vơi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  40/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  36/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  72/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa
  70/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã khai thác và chế biến đá vôi Thượng Bằng La