• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  1-30 of 100<  1  2  3  4  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  115/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CS 03819, số seri CY 634115 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Lưu Thị Vân Anh ngày 25/11/2020 (đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hải theo hồ sơ số 203819.CN.003 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn xác nhận ngày 22/4/2022 trên Trang 3 Giấy chứng nhận đã cấp), địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  117/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00026 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Đặng Văn Đạp và bà Lý Thị Chây ngày 12/4/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Sâm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  116/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00632, số seri AD 299401 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Lưu Đức Học và bà Nông Thị Nhị ngày 03/11/2005, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay thôn Quẽ Ngoài), xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  108/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH04110, số seri CR817416 và Giấy chứng nhận có số vào sổ CH04111, số seri CR817417 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp ngày 26/7/2019 cho ông Phạm Đình Nam và bà Lương Thị Ngọc tại Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  106/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri DĐ 917817, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS06341 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Đỗ Ngọc Huy ngày 25/01/2022, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  107/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00537 tại Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 27/5/2003 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp cho cho bà Nguyễn Thị Xuyên địa chỉ thửa đất tại Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  805/GPMT-UBND 23/05/2022 Giấy phép môi trường
  799/QĐ-UBND 20/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) hạng mục: Mặt bằng điểm 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái
  798/QĐ-UBND 20/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  439/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy chế biến quặng sắt xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  660/QĐ-UBND 25/4/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng , khu, cum công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  61/QĐ-STNMT 28/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 1483, số seri Đ567559 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Khắc Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên ngày 07/4/2004, địa chỉ thửa đất tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 29/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01273, số seri AN889350 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Tươi ngày 30/12/2008, địa chỉ thửa đất tại thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  29/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH01452 số seri BE447562 do UBND huyện Văn Chấn cấp cho hộ Vũ Thị Muôn và ông Lại Văn Bùng ngày 12/12/2011, địa chỉ thửa đất tại Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  26/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ có số vào sổ CH00082 số seri BD852417 và GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH00081 số seri BD852416 do UBND huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Đào Quang Sơn và bà Trương Thị Gấm ngày 20/12/2010, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là thôn 6), xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  28/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00579/QSDĐ/204/QĐUBH do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ bà Nông Thị Soát ngày 10/8/2001, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6 (nay là thôn Bản Pạu), xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  12/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất có số vào sổ 00818, số seri R686062 do UBND huyện Văn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nết ngày 11/12/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Đa (nay là thôn An Khang), xã Đông An, huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái
  13/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00217, số seri M192379 do UBND huyện Yên Bình cấp cho bà Phạm Thị Ngân ngày 24/12/1998, địa chỉ thửa đất tại thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  121/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH00793 số seri BT 465481 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thị Kiều Giang ngày 26/3/2014, tại địa chỉ thửa đất tổ 19 (nay là tổ dân phố Phúc An), phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  120/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ H01716 số seri AN 111560, ngày 18/12/2008 do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Nhạc Văn Trường và bà Nông Thị Lạc, địa chỉ thửa đất tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  89/QĐ-STNMT 17/5/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H01488 (AM 887522) cấp ngày 17/9/2008 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp cho bà Lò Thị Lợi và ông Hoàng Văn Hưởng địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  80/QĐ-STNMT 28/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ seri AA500982 ngày 15/92004 cấp cho hộ bà Đỗ Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 17 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh yên Bái
  18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
  66/QĐ-STNMT 12/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01262 số seri Đ 698542 cấp ngày 25/6/2004 (được chỉnh lý biến động ngày 20/8/2020) do UBND huyện Lục Yên đã cấp cho ông La Văn Lợi, địa chỉ thửa đất thôn Làng Đát, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  68/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đói với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01004 số seri S 997483 cấp ngày 13/11/2001 (được chỉnh lý biến động ngày 06/7/2020) do UBND huyện Lục Yên cấp cho ông Triệu Tiến Hưng và bà Ninh Thị Dung, địa chỉ thửa đất thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  69/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 964; 965 ngày 30/12/1997 cấp cho ông Nguyễn Quang Huy (người được nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Mai) địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Lương (thôn 3 Lương Thịnh cũ), xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  67/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  46/QĐ-STNMT 18/3/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00022, cấp ngày 15/10/2000 do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hòa và bà Đào Thị Tình, địa chỉ thửa đất tại địa chỉ thôn Thống Nhất (thôn 1 cũ), xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  27/QĐ-STNMT 26/02/2021 Quyết định: Về việc hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri CDD025039, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00714 và số seri CĐ 026092, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00715 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cấp ngày 20/12/2016 cho ông Phạm Khánh Hồng và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  06/QĐ-STNMT 12/01/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AI644751, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H01466 do UBND huyện Yên Bình cấp ngày 16/5/2007 cho bà Hoàng Thị Sử tại địa chỉ thôn Làng Rẫy (thôn Làng Rẫy 2 cũ), xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh yên Bái