• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  31-60 of 208<  1  2  3  4  5  6  7  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Giấy phép Môi trường số 1271/GPMT-UBND 14/7/2023 Giấy phép môi trường Công ty cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group
  149/QĐ-STNMT 12/7/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi bản Giõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  86/QĐ-STNMT 09/5/2023 Về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu tái định cư dự án khai thác ché biến quặng Sắt khu vực Núi Vi-Làng Thảo, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  91/QĐ-STNMT 11/5/2023 Về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang đô thị Tổ 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  1118/QĐ-UBND 29/6/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chỉnh trang đô thị thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  1117/QĐ-UBND 29/6/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn, Thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  1088/QĐ-UBND 26/6/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Khu vực bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  554/QĐ-UBND 17/4/2023 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thuỷ điện Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  909/QĐ-UBND 02/6/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  359/QĐ-UBND 17/3/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Biện pháp bảo đảm; Đo đạc và bản đồ; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  99/QĐ-STNMT 19/05/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  98/QĐ-STNMT 19/05/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  95/QĐ-STNMT 12/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý đất đai tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đo đạc lập bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư
  92/QĐ-STNMT 11/05/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số vào sổ CH03206, số seri CL563284 và số CH03207, số seri CL563285 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Thảo và bà Lê Thị Hồng Thắm ngày 26/4/2018, địa chỉ thửa đất tại Tổ 24 (nay là Tổ dân phố số 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
  93/QĐ-STNMT 11/05/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH04202 số seri CS568398 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp cho ông Nguyễn Công Quyết và bà Nguyễn Thị Hồng Thông ngày 17/3/2022, địa chỉ thửa đất tại Tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  84/QĐ-STNMT 05/05/2023 Về việc thành lập Ban Giám sát chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  10/2023/QĐ-TTg 24/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
  620/QĐ-UBND 26/04/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò (Dự án điều chỉnh, nâng quy mô)
  334/QĐ-TTg 01/04/2023 Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  40/NQ-CP 27/03/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  719/QĐ-BTNMT 24/03/2023 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
  120/QĐ-BTNMT 30/01/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  107/QĐ-BTNMT 19/01/2023 Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  67/QĐ-UBND 11/4/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00831 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Mông Văn Sơn và bà Lò Thị Hiêng ngày 07/8/2000, địa chỉ thửa đất tại Bản Muông, xã phúc Sơn, huyện Văn Chấn (nay là thị xã Nghĩa lộ) tỉnh Yên Bái.
  224/QĐ-STNMT 07/11/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 28/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01601, số seri AN167386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Trần Văn Lợi ngày 06/5/2009, địa chỉ thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  359/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Biện pháp bảo đảm; Đo đạc và bản đồ; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  24/QĐ-CĐCS 20/03/2023 Về việc triệu tập đoàn viên công đoàn dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
  51/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00653, số seri Y827386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Vàng Chù Di ngày 08/10/2003, địa chỉ thửa đất tại thôn Bản Mới, xã Suối Giàng. huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  52/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00434, số seri S912427 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Lý Trọng Ngọ ngày 04/6/2001, địa chỉ thửa đất tại thôn Thoosooc Phưa, xã Yên Thắng (nay là Tổ dân phố số 13, thị trấn Yên Thế), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.