• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  91-120 of 213<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  37/QĐ-STNMT 17/02/2023 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00128 do Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cấp cho ông Giàng Cháng Chù và bà Thào Thị Sua ngày 23/5/2001, địa chỉ thửa đất tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
  112/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát sỏi thuộc các xã Đại Phác, Yên Hopwj và Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 30/12/2022 Quyết định phê duyệt Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  3859/QĐ-BTNMT 30/12/2022 Quyết định công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
  2781/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 16/12/2022 Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường tránh thị trấn Yên Thế (đoạn Cụm công nghiệp Yên Thế- Tỉnh lộ 170)
  Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 12/12/2022 Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 12/12/2022 Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 12/12/2022 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  3357/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  238/QĐ-STNMT 17/11/2022 Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu: In tờ rời tuyên truyền hướng dẫn ứng phó biến đổi khí hậu
  Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển quỹ đất dân cư thôn Khe Hả, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 212/QĐ-STNMT 28/10/2022 Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2,xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  1471/QĐ-UBND 26/8/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  849/QĐ-UBND 30/5/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang đô thị, quỹ đất tổ dân phố 12 (khu C) thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  420/QĐ-UBND 25/3/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
  155/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  1817/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo đường quốc lộ 37 với Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  1581/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thầm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng công trình: Quỹ đất Xuân Lan (Quỹ đất dân cư tổ 43, nay là tổ dân phố Phúc Xuân; mở rộng quỹ đất hiện có sau xưởng gạch Xuân Lan) phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái
  Quyết định số 177/QĐ-STNMT 09/09/2022
  Quyết định số 177/QĐ-STNMT 09/09/2022 Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  115/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CS 03819, số seri CY 634115 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Lưu Thị Vân Anh ngày 25/11/2020 (đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hải theo hồ sơ số 203819.CN.003 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn xác nhận ngày 22/4/2022 trên Trang 3 Giấy chứng nhận đã cấp), địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  117/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00026 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Đặng Văn Đạp và bà Lý Thị Chây ngày 12/4/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Sâm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  116/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00632, số seri AD 299401 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Lưu Đức Học và bà Nông Thị Nhị ngày 03/11/2005, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay thôn Quẽ Ngoài), xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  108/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH04110, số seri CR817416 và Giấy chứng nhận có số vào sổ CH04111, số seri CR817417 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp ngày 26/7/2019 cho ông Phạm Đình Nam và bà Lương Thị Ngọc tại Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  106/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri DĐ 917817, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS06341 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Đỗ Ngọc Huy ngày 25/01/2022, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  107/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00537 tại Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 27/5/2003 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp cho cho bà Nguyễn Thị Xuyên địa chỉ thửa đất tại Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  805/GPMT-UBND 23/05/2022 Giấy phép môi trường