• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  121-150 of 208<  1  2  3  4  5  6  7  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  66/QĐ-STNMT 29/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01273, số seri AN889350 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Tươi ngày 30/12/2008, địa chỉ thửa đất tại thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  29/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH01452 số seri BE447562 do UBND huyện Văn Chấn cấp cho hộ Vũ Thị Muôn và ông Lại Văn Bùng ngày 12/12/2011, địa chỉ thửa đất tại Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  26/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ có số vào sổ CH00082 số seri BD852417 và GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH00081 số seri BD852416 do UBND huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Đào Quang Sơn và bà Trương Thị Gấm ngày 20/12/2010, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là thôn 6), xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  28/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00579/QSDĐ/204/QĐUBH do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ bà Nông Thị Soát ngày 10/8/2001, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6 (nay là thôn Bản Pạu), xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  12/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất có số vào sổ 00818, số seri R686062 do UBND huyện Văn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nết ngày 11/12/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Đa (nay là thôn An Khang), xã Đông An, huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái
  13/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00217, số seri M192379 do UBND huyện Yên Bình cấp cho bà Phạm Thị Ngân ngày 24/12/1998, địa chỉ thửa đất tại thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  121/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH00793 số seri BT 465481 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thị Kiều Giang ngày 26/3/2014, tại địa chỉ thửa đất tổ 19 (nay là tổ dân phố Phúc An), phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  120/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ H01716 số seri AN 111560, ngày 18/12/2008 do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Nhạc Văn Trường và bà Nông Thị Lạc, địa chỉ thửa đất tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  89/QĐ-STNMT 17/5/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H01488 (AM 887522) cấp ngày 17/9/2008 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp cho bà Lò Thị Lợi và ông Hoàng Văn Hưởng địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  80/QĐ-STNMT 28/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ seri AA500982 ngày 15/92004 cấp cho hộ bà Đỗ Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 17 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh yên Bái
  18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
  66/QĐ-STNMT 12/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01262 số seri Đ 698542 cấp ngày 25/6/2004 (được chỉnh lý biến động ngày 20/8/2020) do UBND huyện Lục Yên đã cấp cho ông La Văn Lợi, địa chỉ thửa đất thôn Làng Đát, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  68/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đói với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01004 số seri S 997483 cấp ngày 13/11/2001 (được chỉnh lý biến động ngày 06/7/2020) do UBND huyện Lục Yên cấp cho ông Triệu Tiến Hưng và bà Ninh Thị Dung, địa chỉ thửa đất thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  69/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 964; 965 ngày 30/12/1997 cấp cho ông Nguyễn Quang Huy (người được nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Mai) địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Lương (thôn 3 Lương Thịnh cũ), xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  67/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  46/QĐ-STNMT 18/3/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00022, cấp ngày 15/10/2000 do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hòa và bà Đào Thị Tình, địa chỉ thửa đất tại địa chỉ thôn Thống Nhất (thôn 1 cũ), xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  27/QĐ-STNMT 26/02/2021 Quyết định: Về việc hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri CDD025039, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00714 và số seri CĐ 026092, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00715 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cấp ngày 20/12/2016 cho ông Phạm Khánh Hồng và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  06/QĐ-STNMT 12/01/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AI644751, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H01466 do UBND huyện Yên Bình cấp ngày 16/5/2007 cho bà Hoàng Thị Sử tại địa chỉ thôn Làng Rẫy (thôn Làng Rẫy 2 cũ), xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh yên Bái
  297/QĐ-STNMT 07/10/2020 Quyết định về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với GCN có số vào sổ CH01843, số seri BY 988901, do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho bà Trương Thị Từ cấp ngày 19/6/2015, địa chỉ thửa đất tại thôn An Phú (thôn Khe Cát cũ), xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  2340/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy QĐ số 1494/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy GCNQSD đất của ông Hoàng Văn Dựng và bà Vương Thị Thiết
  2341/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Hoàng Văn Toán và bà Phạm Thị Nên
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  180/QĐ-STNMT 06/07/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 Giấy chứng nhận ...
  03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
  927/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.
  109/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT148132 ngày 02/11/2012 cấp cho Ông Nguyễn Trọng Tuân và Bà Trần Kim Chính, địa chỉ thửa đất tại tổ 18 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  108/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BP484909 ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và Bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải
  59/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT 470562 ngày 15/12/2014 cho ông Phạm Đình Phóng và bà Nguyễn Ngọc Lan, địa chỉ thửa đất tại Tổ 66 (nay là Tổ 13), phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 00878 QSDĐ/287/QĐ-UBT ngày 22/5/2001 cấp cho bà Lý Hoài Chân, địa chỉ thửa đất tại Tổ 12 (nay là Tổ 7), phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái