• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông báo

 • Nội dung tìm kiếm:

  31-60 of 143<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  130/TB-STNMT 14/11/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018
  117/TB-VPĐK 05/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, đất thương mại dịch vụ tại huyện Lục Yên và TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  114/TB-VPĐK 03/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  103/TB-VPĐK 13/09/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  99/TB-STNMT 06/09/2018 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  số 93/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 93/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông hồng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 92/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 92/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông hồng, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 91/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 91/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm 03 cát, sỏi thuộc xã Yên Hợp, xã Đại Phác và xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  số 89/TB-STNMT 06/11/2017 Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 06/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm 02 cát, sỏi sông hồng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 76/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 03 khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đại Phác, xã Yên Hợp và xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 75/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 74/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 72/TB-STNMT 09/10/2017 Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 09/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 19/TB-STNMT 04/4/2017 Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 04/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Danh sách tổ chức được tham gia các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2016 và Kế hoạch Đợt 1 năm 2017
  số 13/TB-STNMT 10/3/2017 Thông báo số 13/TB-STNMT ngày 10/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 10/TB-STNMT 16/02/2017 Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 16/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 09/TB-STNMT 09/02/2017 Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 05/TB-STNMT 03/02/2017 Thông báo số 05/TB-STNMT ngày 03/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Mỹ Gia 5, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  số 03/TB-STNMT 18/01/2017 THÔNG BÁO số 03/TB-STNMT ngày 18/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 3714/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  số 126/TB-STNMT 16/11/2016 Thống báo số 126/TB-STNMT ngày 16/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cát khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1702/STNMT-KS 08/11/2016 Công văn số 1702/STNMT-KS ngày 08/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  số 107/TB-STNMT 19/9/2016 Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 19/9/2016 Về việc hủy Văn bản thông báo và thông báo lại thông tin đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 75/TB-STNMT Thông báo số 75/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực mỏ cát, sỏi thuộc xã Sơn Lương và TTNT Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 60/TB-STNMT Thông báo số 60/TB-STNMT về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm than nâu xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 53/TB-STNMT 13/6/2016 Thông báo số 53/TB-STNMT ngày 13/6/2016 của Sở TN&MT Yên Bái thông báo danh sách tổ chức được tham gia các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2016
  46/TB-STNMT 27/5/2016 Thông báo 46/TB-STNMT ngày 27/5/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm than nâu xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 263/STNMT-KS 07/3/2016 Công văn số 263/STNMT-KS ngày 07/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đính chính thông tin tại các Thông báo phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  số 23/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 23/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 06 điểm cát, sỏi sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 22/TB-STNMT 29/02/2016 Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực 1 điểm cát, sỏi sông Chảy xã Tô Mậu, xã Minh Chuẩn và xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái