• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư liên tịch

 • Nội dung tìm kiếm:

  31-38 of 38<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP 30/10/2000 Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
  số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT 22/10/1999 Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính,Công nghiệp,Khoa học, CN và MT hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản
  113/1999/TTLT-BTC-TCĐC Về việc hướng dẫn việc phân cấp, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
  số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC 21/9/1999 Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG
  số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP 16/06/1999 Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16/06/1999 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
  02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ
  856/LB-TC-ĐC Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất
  số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT 27/8/2003 Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai