• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư

 • Nội dung tìm kiếm:

  271-300 of 301<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 02/2000/TT-TCHQ 14/04/2000 Thông tư số 02/2000/TT-TCHQ ngày 14/04/2000 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gỗ lâm sản xuất khẩu và nhiên liệu gỗ lâm sản nhập khẩu
  số 03 /1999/TT-BCN 03/08/1999 Thông tư số 03 /1999/TT-BCN ngày 03/08/1999 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quyết toán đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành
  số 81/1999/TT-BTC 30/6/1999 Thông tư số 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/6/1999 hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999.
  15/1999/TT-BTM 19/5/1999 Thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
  số 63/1999/TT-BNN-BVTV 09/04/1999 Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09/04/1999 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa
  số 28 /1999/TT-BTC 13/03/1999 Thông tư số 28 /1999/TT-BTC ngày 13/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu HA rừng theo quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1999
  số 26/1999 TT-BTC 10/03/1999 Thông tư số 26/1999 TT-BTC ngày 10/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do dự án ADB tài trợ
  số 187/1998/TT/BTC 29/12/1998 Thông tư số 187/1998/TT/BTC ngày 29/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp
  số 145/1998/TT-BTC 4/11/1998 Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 4/11/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác
  số 60/1998/TT/BTC 13/05/1998 Thông tư số 60/1998/TT/BTC ngày 13/05/1998 hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
  số 05/1998/TT-BTC 9/1/1998 Thông tư số 05/1998/TT-BTC ngày 9/1/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản.
  số 96/1997/TT/BTC 31/12/1997 Thông tư số 96/1997/TT/BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
  số 01/1997/TT-BCN 31/12/1997 Thông tư số 01/1997/TT-BCN ngày 31/12/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định phê duyệt thiết kế mỏ
  số 70/TC-QLCS 07/10/1997 Thông tư số 70/TC-QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị QSD đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại nghị định 87/CP ngày 17/12/1996 của CP.
  10/TT-ĐCKS Về việc hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 59 TC-TCT 01/09/1997 Thông tư số 59 TC-TCT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 131/TCHQ-GSQL 24/06/1997 Thông tư số 131/TCHQ-GSQL ngày 24/06/1997 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý
  số 05/TT-TCKT 12/06/1997 Thông tư số 05/TT-TCKT ngày 12/06/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất
  293/TT-ĐC Về việc hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
  số 03 TC/TCT 21/01/1997 Thông tư số 03 TC/TCT ngày 21/01/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ xung thông tư số 89/TC/TCT ngày 9/11/1993 về tính giảm miễn thuế đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 80 TC/TCT 21/12/1996 Thông tư số 80 TC/TCT ngày 21/12/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định đIều kiện và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác
  số 2781/TT-KCM 03/12/1996 Thông tư số 2781/TT-KCM ngày 03/12/1996 của Bộ KHCN&MT hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp
  số 2433/TT-KCM 30/10/1996 Thông tư số 2433/TT-KCM ngày 30/10/1996 của Bộ KHCN&MT về việc hướng dẫn thi hành nghị định 26/CP về xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường
  số 57 TC/TCT 23/09/1996 Thông tư số 57 TC/TCT ngày 23/09/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 của chính phủ
  số 46 TC/TCDN 9/8/1996 Thông tư số 46 TC/TCDN ngày 9/8/1996 của BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý
  số 72 TC/TCT 03/10/1995 Thông tư số 72 TC/TCT ngày 03/10/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ xung thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất
  số 25/TC-TCT 27/03/1995 Thông tư số 25/TC-TCT ngày 27/03/1995 của BTC hướng dẫn bổ xung sửa đổi thông tư số 02 TC-TCT ngày 4/1/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
  số 02/TC-TCT 4/1/1995 Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4/1/1995 của BTC hướng dẫn thực hiện nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
  số 83/TC-TCT 07/10/1994 Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 94/CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất cùng Pháp lệnh sửa đổi bổ xung.
  số 82/TC-TCT 07/10/1994 Thông tư số 82/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 84/CP ngày 08/08/1994 của Chính phủ