• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  151-200 of 1563<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  51/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00653, số seri Y827386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Vàng Chù Di ngày 08/10/2003, địa chỉ thửa đất tại thôn Bản Mới, xã Suối Giàng. huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  52/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00434, số seri S912427 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Lý Trọng Ngọ ngày 04/6/2001, địa chỉ thửa đất tại thôn Thoosooc Phưa, xã Yên Thắng (nay là Tổ dân phố số 13, thị trấn Yên Thế), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  561/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  87/TTr-VPĐK 20/2/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00679, số seri BG 199833 và Giấy chứng nhận có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00680, số seri BG199832 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bộ bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Hiền ngày 23/8/2012, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6, xã Minh Tiến (nay là thôn Minh Phú, xã Y Can), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  53/QĐ-STNMT 08/02/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có số vào sổ Giấy chứng nhận CH00679, số seri BG 199833 và Giấy chứng nhận có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00680, số seri BG199832 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bộ bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Hiền ngày 23/8/2012, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6, xã Minh Tiến (nay là thôn Minh Phú, xã Y Can), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3079/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  3080/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  3081/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3082/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  3084/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3085/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  3086/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  413/QĐ-UBND 24/3/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
  3083/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  1267/QĐ-UBND 02/8/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  1600/QĐ-UBND 15/9/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  603/QĐ-UBND 15/4/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  2026/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất 2022 cấp huyện
  2754/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  2755/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2756/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2757/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  2758/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  2753/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2759/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2760/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  2752/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái
  59/TTr-VPĐK 07/02/2023 Tờ trình về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00128 do Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cấp cho ông Giàng Cháng Chù và bà Thào Thị Sua ngày 23/5/2001, địa chỉ thửa đất tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
  60/TTr-VPĐK 07/02/2023 Tờ trình về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00142, số seri I6222175 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho ông Vũ Ngọc Kỳ ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  38/QĐ-STNMT 17/02/2023 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 000142, số seri I622175 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho ông Vũ Ngọc Kỳ ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  37/QĐ-STNMT 17/02/2023 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00128 do Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cấp cho ông Giàng Cháng Chù và bà Thào Thị Sua ngày 23/5/2001, địa chỉ thửa đất tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ tại CCN Thịnh Hưng, huyện Yên Bình của Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái
  62/Ttr-UBND 03/02/2022 Tờ trình về việc hủy giấy chứng nhận quyền chứng nhận quyền sử dụng đất
  112/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát sỏi thuộc các xã Đại Phác, Yên Hopwj và Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  111/GPMT-UBND 03/02/2023 Giấy phép môi trường Trang trại chăn nuôi lợn thịt Xuân Lan, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 05/QĐ-STNMT 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH số 05/QĐ-STNMT ngày 11/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai dự toán thu chi NSNN năm 2023 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 247/QĐ-STNMT 29/11/2022 QUYẾT ĐỊNH số 247/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 01/QĐ-STNMT 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH số 01/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 286/QĐ-STNMT 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH số 286/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 365/QĐ-STNMT 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH số 365/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 416/QĐ-STNMT 31/12/2020 QUYẾT ĐỊNH số 416/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai dự toán năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 415/QĐ-STNMT 31/12/2020 QUYẾT ĐỊNH số 415/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2020 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-STNMT 31/12/2020 QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2019 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 393/QĐ-STNMT 31/12/2019 QUYẾT ĐỊNH số 393/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai dự toán năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 372/QĐ-STNMT 19/12/2019 QUYẾT ĐỊNH số 372/QĐ-STNMT ngày 19/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2018 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  QUYẾT ĐỊNH số 430/QĐ-STNMT 28/12/2018 QUYẾT ĐỊNH số 430/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai quyết toán năm 2017 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 30/12/2022 Quyết định phê duyệt Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng công suất Nhà máy nước Yên Bái - Yên Bình giai đoạn 1
  99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
  3859/QĐ-BTNMT 30/12/2022 Quyết định công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022