• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  251-300 of 1563<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  115/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CS 03819, số seri CY 634115 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Lưu Thị Vân Anh ngày 25/11/2020 (đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hải theo hồ sơ số 203819.CN.003 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn xác nhận ngày 22/4/2022 trên Trang 3 Giấy chứng nhận đã cấp), địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  117/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00026 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Đặng Văn Đạp và bà Lý Thị Chây ngày 12/4/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Sâm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  116/QĐ-STNMT 21/06/2022 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00632, số seri AD 299401 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Lưu Đức Học và bà Nông Thị Nhị ngày 03/11/2005, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay thôn Quẽ Ngoài), xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  03/KL-STNMT 21/06/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chi cục bảo vệ môi trường giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021
  07/06/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  108/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH04110, số seri CR817416 và Giấy chứng nhận có số vào sổ CH04111, số seri CR817417 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp ngày 26/7/2019 cho ông Phạm Đình Nam và bà Lương Thị Ngọc tại Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  106/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri DĐ 917817, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS06341 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp cho ông Đỗ Ngọc Huy ngày 25/01/2022, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  107/QĐ-STNMT 08/06/2022 Quyết định Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00537 tại Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 27/5/2003 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cấp cho cho bà Nguyễn Thị Xuyên địa chỉ thửa đất tại Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  49/TB-STNMT 07/06/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Chiền Pằn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  48/TB-STNMT 07/06/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Bản Dõng, xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  805/GPMT-UBND 23/05/2022 Giấy phép môi trường
  799/QĐ-UBND 20/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) hạng mục: Mặt bằng điểm 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái
  798/QĐ-UBND 20/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  439/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy chế biến quặng sắt xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  710/GPMT-UBND 04/05/2022 Giấy phép môi trường
  660/QĐ-UBND 25/4/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng , khu, cum công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  Quyết định 406/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 23/03/2022 Quyết định bổ nhiệm giám định viên và cấp thẻ Giám định viên Tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
  08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  61/QĐ-STNMT 28/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 1483, số seri Đ567559 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Khắc Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên ngày 07/4/2004, địa chỉ thửa đất tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 29/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01273, số seri AN889350 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Tươi ngày 30/12/2008, địa chỉ thửa đất tại thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  26/TB-STNMT 31/03/2022 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Chiềng Pằn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy chế biến quặng sắt, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
  Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Thông tư quy định về bản đồ địa chính
  Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  29/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH01452 số seri BE447562 do UBND huyện Văn Chấn cấp cho hộ Vũ Thị Muôn và ông Lại Văn Bùng ngày 12/12/2011, địa chỉ thửa đất tại Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  26/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ có số vào sổ CH00082 số seri BD852417 và GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH00081 số seri BD852416 do UBND huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Đào Quang Sơn và bà Trương Thị Gấm ngày 20/12/2010, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là thôn 6), xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  28/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00579/QSDĐ/204/QĐUBH do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ bà Nông Thị Soát ngày 10/8/2001, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6 (nay là thôn Bản Pạu), xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  38/BC-STNMT 18/02/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2022 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ
  12/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất có số vào sổ 00818, số seri R686062 do UBND huyện Văn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nết ngày 11/12/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Đa (nay là thôn An Khang), xã Đông An, huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái
  13/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00217, số seri M192379 do UBND huyện Yên Bình cấp cho bà Phạm Thị Ngân ngày 24/12/1998, địa chỉ thửa đất tại thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  Số:02/KL-VPĐK 03/12/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình
  Số 291/QĐ-STNMT 18/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 000323, số seri I622351 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bà Nguyễn Thị An ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 284/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02807, số seri CT 530270 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Trần Văn Hinh ngày 31/12/2019, địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 283/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00630, số seri S 888222, ngày 23/01/2003 do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cấp cho hộ ông Lường Trọng Ngoan, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố 31 (nay là Tổ Ban Ngoa), phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 282/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có có số vào sổ 619 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Phạm Quốc Lộc ngày 02/11/1999, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là tổ dân phố 01), thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 281/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02740, số seri CT 530132 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Phạm Quang Đức và bà Hoàng Thị Hà, ngày 23/12/2019 được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hinh và bà Giàng Xuốn Lan địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 280/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ CH00063, số seri BO 429033, ngày 18/11/2013 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Nguyễn Văn Chụ và bà Lưu Thị Thu Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Khe Vầu (nay là thôn Sài Lớn) xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 279/QĐ-STNMT 12/11/2021 Quyết định v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 GCN có số vào sổ CH01063, số seri CL379941 và CH01065, số seri CL 379943, ngày 23/8/2018 do UBND huyện Lục Yên cấp cho bà Phạm Thúy My, địa chỉ thửa đất tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  152/TB-TTPTQĐ 03/11/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án XD khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Quyết định 260/QĐ-STNMT 28/10/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  Văn bản số 484/ĐTBDCB-KLĐQL 29/10/2021 Văn bản về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên-K6
  Thông báo 152/TT-TTPTQĐ 03/11/2021 THÔNG BÁO Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.