• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  351-400 of 1563<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  52/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  46/QĐ-STNMT 18/3/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00022, cấp ngày 15/10/2000 do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hòa và bà Đào Thị Tình, địa chỉ thửa đất tại địa chỉ thôn Thống Nhất (thôn 1 cũ), xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  391/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 10/03/2021 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
  27/QĐ-STNMT 26/02/2021 Quyết định: Về việc hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri CDD025039, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00714 và số seri CĐ 026092, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00715 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cấp ngày 20/12/2016 cho ông Phạm Khánh Hồng và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  06/QĐ-STNMT 12/01/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AI644751, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H01466 do UBND huyện Yên Bình cấp ngày 16/5/2007 cho bà Hoàng Thị Sử tại địa chỉ thôn Làng Rẫy (thôn Làng Rẫy 2 cũ), xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh yên Bái
  Số 118/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 117/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất chợ Mường Lò (Khu đất chợ C) tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, và Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 112/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Số 111/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  110/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cại, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ
  107/TB-TTPTQĐ 04/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  109/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  108/TB-TTPTQĐ 05/12/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái. tỉnh Yên Bái
  91/TB-TTPTQĐ 11/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  85/TB-TTPTQĐ 04/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (khu 6)
  Số 73/TB-TTPTQĐ 27/10/2020 THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 201/KH-UBND 13/10/2020 KẾ HOẠCH giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 2311/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
  297/QĐ-STNMT 07/10/2020 Quyết định về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với GCN có số vào sổ CH01843, số seri BY 988901, do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho bà Trương Thị Từ cấp ngày 19/6/2015, địa chỉ thửa đất tại thôn An Phú (thôn Khe Cát cũ), xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  42/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  41/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  34/TB-TTPTQD 29/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phục Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  48/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
  53/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  04/2020/TT-BTNMT 20/07/2020 Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
  2340/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy QĐ số 1494/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy GCNQSD đất của ông Hoàng Văn Dựng và bà Vương Thị Thiết
  2341/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Hoàng Văn Toán và bà Phạm Thị Nên
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  180/QĐ-STNMT 06/07/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 Giấy chứng nhận ...
  24/TB-TTPTQĐ 03/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  38/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
  03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
  110/KH-UBND 14/05/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
  927/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.
  109/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT148132 ngày 02/11/2012 cấp cho Ông Nguyễn Trọng Tuân và Bà Trần Kim Chính, địa chỉ thửa đất tại tổ 18 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  108/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BP484909 ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và Bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  03/CTr-STNMT 27/04/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
  32/2020/NĐ-CP 05/3/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  25/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
  26/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư 26/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
  96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của chính phủ Quy định về khung giá đất
  06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải
  36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
  59/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT 470562 ngày 15/12/2014 cho ông Phạm Đình Phóng và bà Nguyễn Ngọc Lan, địa chỉ thửa đất tại Tổ 66 (nay là Tổ 13), phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái