• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  201-250 of 1563<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  2781/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  2658/GPMT-UBND 27/12/2022 Giấy phép môi trường công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer
  Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 16/12/2022 Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường tránh thị trấn Yên Thế (đoạn Cụm công nghiệp Yên Thế- Tỉnh lộ 170)
  Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 12/12/2022 Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 12/12/2022 Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 12/12/2022 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt kết qủa thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 07 trung tâm y tế huyện, tỉnh Yên Bái"
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "TRẠM BIẾN ÁP 220KV LỤC YÊN VÀ ĐẦU NỐI "
  Thông báo số 197/TB-TTPTQD ngày 30/11/2022 30/11/2022 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá tài sản: thực hiện bán đấu giá QSD đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án xây dựng KDC nông thôn mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Thông báo 195/TB-TB-TTPTQD ngày 29/11/2022 29/11/2022 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá
  193/TB-TTPTQD 28/11/2022 Thông báo số 193/TB-TTPTQD ngày 28/11/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc lựa chon đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng KDC nông thôn mới Thị trấn Mậu A tại TDP số 2 và TDP số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  3357/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  238/QĐ-STNMT 17/11/2022 Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chỉ định thầu gói thầu: In tờ rời tuyên truyền hướng dẫn ứng phó biến đổi khí hậu
  175/TB-TTPTQĐ 12/11/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản QSD đất tại Dự án xây dựng khu DC nông thôn mới tại Bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả công nghệ tưới Israel
  159/TB-TTPTQĐ 08/11/2022 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu 1) tại bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 214/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển quỹ đất dân cư thôn Khe Hả, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 28/10/2022 Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 212/QĐ-STNMT 28/10/2022 Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Cao 2,xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án mở rộng khai thác đá vôi tại mỏ đá Mông Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái của công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB
  Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường, dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái
  1471/QĐ-UBND 26/8/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  849/QĐ-UBND 30/5/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang đô thị, quỹ đất tổ dân phố 12 (khu C) thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  420/QĐ-UBND 25/3/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
  155/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  1817/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo đường quốc lộ 37 với Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của DA đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần thủy điện Văn Chấn trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Văn Chấn
  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần năng lượng Sông Hồng trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 1
  Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấ hành về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút II, Ngòi Hút 2A, Pá Hu
  1581/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định phê duyệt kết quả thầm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng công trình: Quỹ đất Xuân Lan (Quỹ đất dân cư tổ 43, nay là tổ dân phố Phúc Xuân; mở rộng quỹ đất hiện có sau xưởng gạch Xuân Lan) phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái
  07/KL-STNMT 06/09/2022 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Kim trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Mường Kim
  Quyết định số 1000/QĐ-UBND 27/6/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp GPMT của Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu
  Quyết định số 82/QĐ-STNMT 05/05/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Minh Quân,huyện Trấn Yên
  Quyết định 1584/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát sỏi, làm vật liệu thông thường tại khu vực điểm cát sỏi sông Hồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên
  Giấy phép môi trường số 1580/GPMT-UBND 14/09/2022 Giấy phép môi trường Công ty TNHH Năng lượng An Việt Phát Tây Bắc
  Quyết định số 177/QĐ-STNMT 09/09/2022
  Quyết định số 177/QĐ-STNMT 09/09/2022 Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Quyết định 1584/QĐ-UBND 14/9/2022 QĐ phê duyệt Kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM mỏ cát xã Minh Quân, Công ty Kiên Long
  Quyết định số 100/QĐ-UBND 27/6/2022 QĐ thành lập Hội đồng thẩm định cấp phép Dự án NM sản xuất viên nén, Cty An Việt Phát Tây Bắc
  Quyết định số 82/QĐ-STNMT 05/05/2022 QĐ thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM mỏ cát xã Minh Quân, Công ty Kiên Long.
  Giấy phép môi trường số 1580/GPMT-UBND 14/09/2022 Giấy phép môi trường dự án NM sản xuất viên nén, Công Ty An Việt Phát Tây Bắc
  GP 1439/GPMT-UBND 22/08/2022 GPMT dự án các sản phẩm nhựa, nhôm CTy EURO STARK tại KCN phía Nam
  QĐ 1001/QĐ-UBND 27/06/2022 QĐ thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo cấp phép môi trường dự án các sản phẩm nhựa và nhôm, CTy EURO STARK tại KCN phía Nam
  Thông báo 109/TB-TTPTQD 10/08/2022 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  QĐ 1235/QĐ-UBND 28/7/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại tỉnh Yên Bái
  QĐ 1047/QĐ-UBND 01/7/2022 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tác động môi trường của Dự án đầu tư xưởng dịch vụ Vinfast Yên Bái
  101/TB-TTPTQĐ 01/08/2022 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn nới (Khu số 3 – Điểm 3C) tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.