• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  551-600 of 1563<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  15/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  3086/QĐ-BTNMT 10/10/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  2813/QĐ-BTNMT 12/09/2018 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ Luật Lao động
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  5943/BTNMT-TCMT 26/10/2018 V/V hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
  55/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái tại cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  52/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của liên doanh nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV giấy miền Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giấy Thành Phát tại khu công nghiệp Minh Quân
  54/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  49/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Khu công nghiệp Minh Quân đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  51/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghiệp Giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  53/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ khí Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân
  47/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Minh tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  44/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ Việt Kim Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  48/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  46/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Đông Dương tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  43/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản, bao bì và nhựa Vinavico tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  39/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sông Hồng tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  38/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Red stone khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  42/KL/STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng sản Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  41/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  37/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần sứ cách điện Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  45/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ hóa Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  35/KL-STNMT 20/08/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái đối vơi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  40/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  36/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  72/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa
  70/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã khai thác và chế biến đá vôi Thượng Bằng La
  71/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Hải Thành
  68/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái
  59/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hòa Hân tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  63/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phú tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  67/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH thành công tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  66/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh bà Hà Thị Kim tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  62/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gạch không nung Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  61/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty Cổ phần Đại Lộc tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  58/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH cơ khí và thương mại Phú Nam tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  65/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh ông Vũ Xuân Trường tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  60/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hoàng Lâm tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  64/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phát tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  57/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cố phần Phú Yên Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý.
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  117/TB-VPĐK 05/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, đất thương mại dịch vụ tại huyện Lục Yên và TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  114/TB-VPĐK 03/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  2242/UBND-TNMT 21/09/2018 Về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã
  123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  103/TB-VPĐK 13/09/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
  70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020