• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  251-300 of 1544<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  61/QĐ-STNMT 28/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 1483, số seri Đ567559 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Khắc Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên ngày 07/4/2004, địa chỉ thửa đất tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 29/03/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01273, số seri AN889350 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Tươi ngày 30/12/2008, địa chỉ thửa đất tại thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  26/TB-STNMT 31/03/2022 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Chiềng Pằn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy chế biến quặng sắt, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
  Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Thông tư quy định về bản đồ địa chính
  Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  29/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH01452 số seri BE447562 do UBND huyện Văn Chấn cấp cho hộ Vũ Thị Muôn và ông Lại Văn Bùng ngày 12/12/2011, địa chỉ thửa đất tại Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  26/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ có số vào sổ CH00082 số seri BD852417 và GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH00081 số seri BD852416 do UBND huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Đào Quang Sơn và bà Trương Thị Gấm ngày 20/12/2010, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là thôn 6), xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  28/QĐ-STNMT 25/02/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00579/QSDĐ/204/QĐUBH do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ bà Nông Thị Soát ngày 10/8/2001, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6 (nay là thôn Bản Pạu), xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  38/BC-STNMT 18/02/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2022 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ
  12/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất có số vào sổ 00818, số seri R686062 do UBND huyện Văn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nết ngày 11/12/2000, địa chỉ thửa đất tại thôn Gốc Đa (nay là thôn An Khang), xã Đông An, huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái
  13/QĐ-STNMT 25/01/2022 Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất đối với 01 GCN có số vào sổ 00217, số seri M192379 do UBND huyện Yên Bình cấp cho bà Phạm Thị Ngân ngày 24/12/1998, địa chỉ thửa đất tại thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  Số:02/KL-VPĐK 03/12/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình
  Số 291/QĐ-STNMT 18/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 000323, số seri I622351 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bà Nguyễn Thị An ngày 26/12/1996, địa chỉ thửa đất tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 284/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02807, số seri CT 530270 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Trần Văn Hinh ngày 31/12/2019, địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 283/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00630, số seri S 888222, ngày 23/01/2003 do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cấp cho hộ ông Lường Trọng Ngoan, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố 31 (nay là Tổ Ban Ngoa), phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 282/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có có số vào sổ 619 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Phạm Quốc Lộc ngày 02/11/1999, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2 (nay là tổ dân phố 01), thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 281/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 02740, số seri CT 530132 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho ông Phạm Quang Đức và bà Hoàng Thị Hà, ngày 23/12/2019 được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hinh và bà Giàng Xuốn Lan địa chỉ thửa đất tại Thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn( nay là thị xã Nghĩa Lộ) tỉnh Yên Bái.
  Số 280/QĐ-STNMT 12/11/2021 QĐ Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ CH00063, số seri BO 429033, ngày 18/11/2013 do Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Nguyễn Văn Chụ và bà Lưu Thị Thu Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Khe Vầu (nay là thôn Sài Lớn) xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 279/QĐ-STNMT 12/11/2021 Quyết định v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 GCN có số vào sổ CH01063, số seri CL379941 và CH01065, số seri CL 379943, ngày 23/8/2018 do UBND huyện Lục Yên cấp cho bà Phạm Thúy My, địa chỉ thửa đất tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  152/TB-TTPTQĐ 03/11/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án XD khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Quyết định 260/QĐ-STNMT 28/10/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  Văn bản số 484/ĐTBDCB-KLĐQL 29/10/2021 Văn bản về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên-K6
  Thông báo 152/TT-TTPTQĐ 03/11/2021 THÔNG BÁO Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và Tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số:01/KL-VPĐK 30/8/2021 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Về việc bà Đỗ Thị Bắc tố cáo bà Phạm Thị Lan Anh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái
  Số 26/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  17/2021/TT-BTNMT 14/10/2021 THÔNG TƯ Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  09/2021/TT-BTNMT 30/6/2021 Sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
  Số 13/2021/TT-BTNMT 26/8/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
  Số 117/TB-TTPTQĐ THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ đất tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, TP Yên Bái
  Số 12/2021/TT-BTNMT 17/8/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS
  174/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ 00524, cấp ngày 01/6/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho ông Hoàng Văn Nếp, địa chỉ thửa đất tại thôn Làng Mác, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  173/QĐ-STNMT 16/8/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất số 008QSDĐ/QĐ 319, số seri N102010 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho Hộ ông Đỗ Văn Châm ngày 10/11/1998, địa chỉ thửa đất tại Thôn 1, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là Tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
  109/TB-TTPTQĐ 13/8/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Số 11/2021/TT-BTNMT 06/8/2021 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Số 103/TB-TTPTQĐ 03/8/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  04/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Trấn Yên
  03/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Yên Bình
  02/KL-STNMT 20/7/2021 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái của UBND huyện Lục Yên
  08/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
  10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
  07/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000