• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  251-300 of 1236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  72/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa
  70/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã khai thác và chế biến đá vôi Thượng Bằng La
  71/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Hải Thành
  68/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái
  59/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hòa Hân tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  63/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phú tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  67/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH thành công tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  66/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh bà Hà Thị Kim tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  62/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gạch không nung Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  61/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty Cổ phần Đại Lộc tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  58/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH cơ khí và thương mại Phú Nam tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  65/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh ông Vũ Xuân Trường tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  60/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hoàng Lâm tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  64/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phát tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  57/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cố phần Phú Yên Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý.
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  117/TB-VPĐK 05/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, đất thương mại dịch vụ tại huyện Lục Yên và TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  114/TB-VPĐK 03/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  2242/UBND-TNMT 21/09/2018 Về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã
  123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  103/TB-VPĐK 13/09/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
  70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
  57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
  03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  1771/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đến năm 2030
  1699/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vị quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  32/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần thủy điện Noong Phai
  31/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng
  99/TB-STNMT 06/09/2018 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  60/QĐ-STNMT 20/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  91/TB-VPĐK 03/08/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  90/TB-VPĐK 30/07/2018 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư (đấu giá quyền sử dụng toàn bộ khu đất) đối với quỹ đất tại tổ 9, thi trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên.
  04/2018/QĐ-UBND 19/4/2018 Quyết định ban hành quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành tài nguyên và môi trường
  số 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
  số 04/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
  Luật số: 104/2016/QH13 06/04/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
  số 24/QĐ-STNMT 06/02/2018 Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  số 3520/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  số 49/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 49/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera
  số 48/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 48/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
  số 47/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 47/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Cường Thịnh
  số 02/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Yên Bái và UBND tỉnh Lai Châu trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lai Châu.
  số 01/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Yên Bái và UBND tỉnh Sơn La trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sơn La
  số 47/NQ-HĐND 14/12/2017 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  số 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
  Số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/9/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
  57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ