• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  351-400 of 1548<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  85/TB-TTPTQĐ 04/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (khu 6)
  Số 73/TB-TTPTQĐ 27/10/2020 THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 201/KH-UBND 13/10/2020 KẾ HOẠCH giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 2311/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
  297/QĐ-STNMT 07/10/2020 Quyết định về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với GCN có số vào sổ CH01843, số seri BY 988901, do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho bà Trương Thị Từ cấp ngày 19/6/2015, địa chỉ thửa đất tại thôn An Phú (thôn Khe Cát cũ), xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  42/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  41/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  34/TB-TTPTQD 29/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phục Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  48/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
  53/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  04/2020/TT-BTNMT 20/07/2020 Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
  2340/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy QĐ số 1494/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy GCNQSD đất của ông Hoàng Văn Dựng và bà Vương Thị Thiết
  2341/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Hoàng Văn Toán và bà Phạm Thị Nên
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  180/QĐ-STNMT 06/07/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 Giấy chứng nhận ...
  24/TB-TTPTQĐ 03/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  38/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
  03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
  110/KH-UBND 14/05/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
  927/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.
  109/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT148132 ngày 02/11/2012 cấp cho Ông Nguyễn Trọng Tuân và Bà Trần Kim Chính, địa chỉ thửa đất tại tổ 18 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  108/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BP484909 ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và Bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  03/CTr-STNMT 27/04/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
  32/2020/NĐ-CP 05/3/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  25/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
  26/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư 26/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
  96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của chính phủ Quy định về khung giá đất
  06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải
  36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
  59/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT 470562 ngày 15/12/2014 cho ông Phạm Đình Phóng và bà Nguyễn Ngọc Lan, địa chỉ thửa đất tại Tổ 66 (nay là Tổ 13), phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 20/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 00878 QSDĐ/287/QĐ-UBT ngày 22/5/2001 cấp cho bà Lý Hoài Chân, địa chỉ thửa đất tại Tổ 12 (nay là Tổ 7), phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  191/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  12/KH-STNMT 07/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
  18/TB-VPĐK 06/02/2020 Thông báo 18/TB-VPĐK ngày 06/02/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Duy tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  16/QĐ-STNMT 21/01/2020 Quyết định 16/QĐ-STNMT ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Duy tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên do bị mất Giấy chứng nhận
  127/TB-STNMT 26/12/2019 Thông báo kết quả trúng đấu giá tại các khu vực khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019
  58/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của UBND thành phố Yên Bái đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  60/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của ông Phạm Văn Chiến, hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu 8, phường Vàng Ranh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng ninh
  59/KL-STNMT 19/12/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Tuyên Huy
  104/TB-STNMT 06/11/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019
  2454/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019
  2233/QĐ-UBND 14/10/2019 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  168/TB-VPDK 15/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá tài sản (tài sản vật liệu xây dựng tận thu sau khi phá dỡ tài sản trên đất thu hồi tại Tổ 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên)
  5258/BTNMT-TCQLĐĐ 14/10/2019 Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019