• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  101-150 of 1563<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  554/QĐ-UBND 17/4/2023 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thuỷ điện Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  1104/GPMT-UBND 28/6/2023 Giấy phép môi trường Dự án đầu tư chăn nuôi lợn nái siêu nạc chất lượng cao thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  1287/STNMT-TNN,KTV&BĐKH 19/6/2023 Mời tham gia lập hồ sơ mời thầu, đăng tải hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
  909/QĐ-UBND 02/6/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
  1180/STNMT-QLĐĐ 05/6/2023 Về việc thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ và Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường Dự án Tổ hợp khách sạn và thương mại, dịch vụ văn phòng đa năng thị xã Nghĩa Lộ
  359/QĐ-UBND 17/3/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Biện pháp bảo đảm; Đo đạc và bản đồ; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  02/2023/TT-BTNMT 15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
  99/QĐ-STNMT 19/05/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  98/QĐ-STNMT 19/05/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  95/QĐ-STNMT 12/05/2022 Về việc giao nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý đất đai tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đo đạc lập bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư
  92/QĐ-STNMT 11/05/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số vào sổ CH03206, số seri CL563284 và số CH03207, số seri CL563285 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Thảo và bà Lê Thị Hồng Thắm ngày 26/4/2018, địa chỉ thửa đất tại Tổ 24 (nay là Tổ dân phố số 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
  93/QĐ-STNMT 11/05/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH04202 số seri CS568398 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp cho ông Nguyễn Công Quyết và bà Nguyễn Thị Hồng Thông ngày 17/3/2022, địa chỉ thửa đất tại Tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  3176/BTNMT-TNN 08/05/2023 Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023
  3054/BTNMT-QHPTTNĐ 04/05/2023 Về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
  84/QĐ-STNMT 05/05/2023 Về việc thành lập Ban Giám sát chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  10/2023/QĐ-TTg 24/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
  620/QĐ-UBND 26/04/2023 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò (Dự án điều chỉnh, nâng quy mô)
  48/NQ-CP 03/04/2023 Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  334/QĐ-TTg 01/04/2023 Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  40/NQ-CP 27/03/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  719/QĐ-BTNMT 24/03/2023 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
  576/BTNMT-VP 08/02/2023 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023
  120/QĐ-BTNMT 30/01/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  107/QĐ-BTNMT 19/01/2023 Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
  02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án xây dựng khu đô thị mới - Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  36/TB-STNMT 14/4/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất giáp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tại tổ dân phố số 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Khát Vọng Việt.
  64/QĐ-STNMT 07/4/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  67/QĐ-UBND 11/4/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00831 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Mông Văn Sơn và bà Lò Thị Hiêng ngày 07/8/2000, địa chỉ thửa đất tại Bản Muông, xã phúc Sơn, huyện Văn Chấn (nay là thị xã Nghĩa lộ) tỉnh Yên Bái.
  224/QĐ-STNMT 07/11/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  Tham vấn Báo cáo ĐTM dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại tỉnh Yên Bái
  Tham vấn Báo cáo ĐTM dự án chỉnh trang đô thị tổ dân phố số 1, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  30/TB-STNMT 29/3/2023 Thông báo về Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên của Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid 9 (đợt 3)
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chỉnh trang đô thị Cốc Há , thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 28/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01601, số seri AN167386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Trần Văn Lợi ngày 06/5/2009, địa chỉ thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái"
  359/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Biện pháp bảo đảm; Đo đạc và bản đồ; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  24/QĐ-CĐCS 20/03/2023 Về việc triệu tập đoàn viên công đoàn dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
  THÔNG BÁO số 78/TB-STNMT ngày 12/10/2017 THÔNG BÁO số 78/TB-STNMT ngày 12/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Mời tham gia thực hiện gói thầu số 03: Thẩm định giá thiết bị Dự án Đầu tư trang thiết bị Quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái
  10/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  182/KHUBND 19/8/2022 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 200 triệu viên/năm
  18/TB-STNMT 07/03/2023 Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  466/UBND-TNMT 08/03/2023 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án có hiệu lực thi hành pháp luật