• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  101-150 of 1544<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  48/NQ-CP 03/04/2023 Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  334/QĐ-TTg 01/04/2023 Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  40/NQ-CP 27/03/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  719/QĐ-BTNMT 24/03/2023 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
  576/BTNMT-VP 08/02/2023 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023
  120/QĐ-BTNMT 30/01/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  107/QĐ-BTNMT 19/01/2023 Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
  02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án xây dựng khu đô thị mới - Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  36/TB-STNMT 14/4/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất giáp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tại tổ dân phố số 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Khát Vọng Việt.
  64/QĐ-STNMT 07/4/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  67/QĐ-UBND 11/4/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00831 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Mông Văn Sơn và bà Lò Thị Hiêng ngày 07/8/2000, địa chỉ thửa đất tại Bản Muông, xã phúc Sơn, huyện Văn Chấn (nay là thị xã Nghĩa lộ) tỉnh Yên Bái.
  224/QĐ-STNMT 07/11/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  Tham vấn Báo cáo ĐTM dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại tỉnh Yên Bái
  Tham vấn Báo cáo ĐTM dự án chỉnh trang đô thị tổ dân phố số 1, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  30/TB-STNMT 29/3/2023 Thông báo về Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên của Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid 9 (đợt 3)
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chỉnh trang đô thị Cốc Há , thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  58/QĐ-STNMT 28/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01601, số seri AN167386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp cho ông Trần Văn Lợi ngày 06/5/2009, địa chỉ thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái"
  359/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Biện pháp bảo đảm; Đo đạc và bản đồ; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  24/QĐ-CĐCS 20/03/2023 Về việc triệu tập đoàn viên công đoàn dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
  THÔNG BÁO số 78/TB-STNMT ngày 12/10/2017 THÔNG BÁO số 78/TB-STNMT ngày 12/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Mời tham gia thực hiện gói thầu số 03: Thẩm định giá thiết bị Dự án Đầu tư trang thiết bị Quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái
  10/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  182/KHUBND 19/8/2022 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 200 triệu viên/năm
  18/TB-STNMT 07/03/2023 Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  466/UBND-TNMT 08/03/2023 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án có hiệu lực thi hành pháp luật
  51/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00653, số seri Y827386 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cấp cho hộ ông Vàng Chù Di ngày 08/10/2003, địa chỉ thửa đất tại thôn Bản Mới, xã Suối Giàng. huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  52/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00434, số seri S912427 do Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Lý Trọng Ngọ ngày 04/6/2001, địa chỉ thửa đất tại thôn Thoosooc Phưa, xã Yên Thắng (nay là Tổ dân phố số 13, thị trấn Yên Thế), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  561/QĐ-UBND 08/03/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  87/TTr-VPĐK 20/2/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00679, số seri BG 199833 và Giấy chứng nhận có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00680, số seri BG199832 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bộ bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Hiền ngày 23/8/2012, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6, xã Minh Tiến (nay là thôn Minh Phú, xã Y Can), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  53/QĐ-STNMT 08/02/2023 Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý đối với 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có số vào sổ Giấy chứng nhận CH00679, số seri BG 199833 và Giấy chứng nhận có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00680, số seri BG199832 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho bộ bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Hiền ngày 23/8/2012, địa chỉ thửa đất tại Thôn 6, xã Minh Tiến (nay là thôn Minh Phú, xã Y Can), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3079/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  3080/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  3081/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3082/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  3084/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  3085/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  3086/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  413/QĐ-UBND 24/3/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
  3083/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  1267/QĐ-UBND 02/8/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  1600/QĐ-UBND 15/9/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  603/QĐ-UBND 15/4/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
  2026/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất 2022 cấp huyện
  2754/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.