• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  301-350 of 1544<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  05/VBHN-BTNMT 30/6/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Số 122/QĐ-STNMT 14/6/2021 Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Số: 85 /TB-TTPTQĐ 11/6/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại tổ dân phố số 12 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số: 83 /TB-TTPTQĐ 09/6/2021 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 4 - Điểm 4A).
  121/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH00793 số seri BT 465481 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thị Kiều Giang ngày 26/3/2014, tại địa chỉ thửa đất tổ 19 (nay là tổ dân phố Phúc An), phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  120/QĐ-STNMT 14/06/2021 Quyết định vể việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 Giấy chứng nhận có số vào sổ H01716 số seri AN 111560, ngày 18/12/2008 do UBND huyện Lục Yên cấp cho hộ ông Nhạc Văn Trường và bà Nông Thị Lạc, địa chỉ thửa đất tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  89/QĐ-STNMT 17/5/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H01488 (AM 887522) cấp ngày 17/9/2008 do UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp cho bà Lò Thị Lợi và ông Hoàng Văn Hưởng địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  80/QĐ-STNMT 28/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ seri AA500982 ngày 15/92004 cấp cho hộ bà Đỗ Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 17 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh yên Bái
  Số: 82 /TB-TTPTQĐ 08/6/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố số 12 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  Số: 80 /TB-TTPTQĐ 04/6/2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 4 - Điểm 4A).
  Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  Thông báo số 43/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 09: Thẩm định giá vật tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 42/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 41/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 40/TB-STNMT 21/05/02021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
  02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
  01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
  41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
  27/TB-VPĐK 27/4/2021 Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  55/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  54/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 12/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01262 số seri Đ 698542 cấp ngày 25/6/2004 (được chỉnh lý biến động ngày 20/8/2020) do UBND huyện Lục Yên đã cấp cho ông La Văn Lợi, địa chỉ thửa đất thôn Làng Đát, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  68/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đói với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01004 số seri S 997483 cấp ngày 13/11/2001 (được chỉnh lý biến động ngày 06/7/2020) do UBND huyện Lục Yên cấp cho ông Triệu Tiến Hưng và bà Ninh Thị Dung, địa chỉ thửa đất thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  69/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 964; 965 ngày 30/12/1997 cấp cho ông Nguyễn Quang Huy (người được nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Mai) địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Lương (thôn 3 Lương Thịnh cũ), xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  67/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  53/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  52/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  46/QĐ-STNMT 18/3/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00022, cấp ngày 15/10/2000 do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hòa và bà Đào Thị Tình, địa chỉ thửa đất tại địa chỉ thôn Thống Nhất (thôn 1 cũ), xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  391/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 10/03/2021 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
  27/QĐ-STNMT 26/02/2021 Quyết định: Về việc hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri CDD025039, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00714 và số seri CĐ 026092, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00715 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cấp ngày 20/12/2016 cho ông Phạm Khánh Hồng và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  06/QĐ-STNMT 12/01/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AI644751, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H01466 do UBND huyện Yên Bình cấp ngày 16/5/2007 cho bà Hoàng Thị Sử tại địa chỉ thôn Làng Rẫy (thôn Làng Rẫy 2 cũ), xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh yên Bái
  Số 118/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 117/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất chợ Mường Lò (Khu đất chợ C) tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, và Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 112/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Số 111/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  110/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cại, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ
  107/TB-TTPTQĐ 04/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  109/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  108/TB-TTPTQĐ 05/12/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái. tỉnh Yên Bái
  91/TB-TTPTQĐ 11/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  85/TB-TTPTQĐ 04/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (khu 6)
  Số 73/TB-TTPTQĐ 27/10/2020 THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 201/KH-UBND 13/10/2020 KẾ HOẠCH giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 2311/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030