• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  51-100 of 1275<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
  41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
  27/TB-VPĐK 27/4/2021 Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  55/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  54/TB-TTPTQĐ 16/04/2021 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng quỹ đất ở tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  66/QĐ-STNMT 12/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01262 số seri Đ 698542 cấp ngày 25/6/2004 (được chỉnh lý biến động ngày 20/8/2020) do UBND huyện Lục Yên đã cấp cho ông La Văn Lợi, địa chỉ thửa đất thôn Làng Đát, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  68/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đói với 01 giấy chứng nhận có số vào sổ 01004 số seri S 997483 cấp ngày 13/11/2001 (được chỉnh lý biến động ngày 06/7/2020) do UBND huyện Lục Yên cấp cho ông Triệu Tiến Hưng và bà Ninh Thị Dung, địa chỉ thửa đất thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  69/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 964; 965 ngày 30/12/1997 cấp cho ông Nguyễn Quang Huy (người được nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Mai) địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Lương (thôn 3 Lương Thịnh cũ), xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  67/QĐ-STNMT 13/04/2021 Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh Yên Bái đã cấp cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  53/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  52/TB-TTPTQĐ 08/04/2021 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  46/QĐ-STNMT 18/3/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00022, cấp ngày 15/10/2000 do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hòa và bà Đào Thị Tình, địa chỉ thửa đất tại địa chỉ thôn Thống Nhất (thôn 1 cũ), xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  391/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 10/03/2021 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
  27/QĐ-STNMT 26/02/2021 Quyết định: Về việc hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri CDD025039, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00714 và số seri CĐ 026092, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00715 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cấp ngày 20/12/2016 cho ông Phạm Khánh Hồng và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  06/QĐ-STNMT 12/01/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AI644751, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H01466 do UBND huyện Yên Bình cấp ngày 16/5/2007 cho bà Hoàng Thị Sử tại địa chỉ thôn Làng Rẫy (thôn Làng Rẫy 2 cũ), xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh yên Bái
  Số 118/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 117/TB-TTPTQĐ 10/12/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất chợ Mường Lò (Khu đất chợ C) tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, và Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  Số 112/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cai, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Số 111/TB-TTPTQĐ 07/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  110/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Bản Cại, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ
  107/TB-TTPTQĐ 04/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  109/TB-TTPTQĐ 06/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Bách Lẫm A và Khu đô thị Bách Lẫm B, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái - giai đoạn 1
  108/TB-TTPTQĐ 05/12/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất thương mại, dịch vụ tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái. tỉnh Yên Bái
  91/TB-TTPTQĐ 11/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  85/TB-TTPTQĐ 04/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (khu 6)
  Số 73/TB-TTPTQĐ 27/10/2020 THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  Số 201/KH-UBND 13/10/2020 KẾ HOẠCH giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 2311/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
  297/QĐ-STNMT 07/10/2020 Quyết định về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với GCN có số vào sổ CH01843, số seri BY 988901, do UBND huyện Văn Yên đã cấp cho bà Trương Thị Từ cấp ngày 19/6/2015, địa chỉ thửa đất tại thôn An Phú (thôn Khe Cát cũ), xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  42/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  41/TB-TTPTQD 18/8/2020 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  34/TB-TTPTQD 29/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phục Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  48/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
  53/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  04/2020/TT-BTNMT 20/07/2020 Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
  2340/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy QĐ số 1494/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy GCNQSD đất của ông Hoàng Văn Dựng và bà Vương Thị Thiết
  2341/QĐ-UBND 14/07/2020 V/v hủy Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Lục Yên v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Hoàng Văn Toán và bà Phạm Thị Nên
  192/QĐ-STNMT 13/07/2020 QĐ V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri AN080985 ngày 20/01/2009 cấp cho bà Trịnh Kim Oanh, địa chỉ thửa đất tại tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  180/QĐ-STNMT 06/07/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 Giấy chứng nhận ...
  24/TB-TTPTQĐ 03/07/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  38/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
  03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
  110/KH-UBND 14/05/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
  927/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.
  109/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BT148132 ngày 02/11/2012 cấp cho Ông Nguyễn Trọng Tuân và Bà Trần Kim Chính, địa chỉ thửa đất tại tổ 18 (tổ 55 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  108/QĐ-STNMT 07/5/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri BP484909 ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và Bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  03/CTr-STNMT 27/04/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020