• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  251-300 of 1275<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  18/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  22/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
  143/TB-STNMT 11/11/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  132/NQ-CP 24/10/2018 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 26-NQ/TW
  150/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tai nơi làm việc
  2177/TB-STNMT 31/10/2018 Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất
  130/TB-STNMT 14/11/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018
  1892/STNMT-BĐHISO 16/10/2018 V/v ban hành và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
  354/QĐ-STNMT 16/10/2018 Quyết định ban hành và thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  301/QĐ-STNMT 09/10/2018 Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  15/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  3086/QĐ-BTNMT 10/10/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  2813/QĐ-BTNMT 12/09/2018 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ Luật Lao động
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  5943/BTNMT-TCMT 26/10/2018 V/V hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
  55/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái tại cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  52/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của liên doanh nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV giấy miền Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giấy Thành Phát tại khu công nghiệp Minh Quân
  54/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  49/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Khu công nghiệp Minh Quân đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  51/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghiệp Giấy miền Bắc tại khu công nghiệp Minh Quân
  53/KL-STNMT 26/09/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ khí Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân
  47/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Minh tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  44/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ Việt Kim Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  48/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  46/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Đông Dương tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  43/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản, bao bì và nhựa Vinavico tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  39/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sông Hồng tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  38/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Red stone khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  42/KL/STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng sản Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  41/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  37/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần sứ cách điện Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  45/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ hóa Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  35/KL-STNMT 20/08/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái đối vơi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  40/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  36/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  72/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa
  70/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã khai thác và chế biến đá vôi Thượng Bằng La
  71/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Hải Thành
  68/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái
  59/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hòa Hân tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  63/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phú tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  67/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH thành công tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  66/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh bà Hà Thị Kim tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  62/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gạch không nung Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  61/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty Cổ phần Đại Lộc tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  58/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH cơ khí và thương mại Phú Nam tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý