• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  501-550 of 1494<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  38/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Red stone khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  42/KL/STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng sản Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  41/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  37/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần sứ cách điện Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  45/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công nghệ hóa Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  35/KL-STNMT 20/08/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái đối vơi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  40/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  36/KL-STNMT 20/08/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại khu công nghiệp phía Nam Yên Bái
  72/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa
  70/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã khai thác và chế biến đá vôi Thượng Bằng La
  71/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Hải Thành
  68/KL-STNMT 24/10/2018 Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái
  59/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hòa Hân tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  63/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phú tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  67/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH thành công tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  66/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh bà Hà Thị Kim tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  62/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần gạch không nung Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  61/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty Cổ phần Đại Lộc tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  58/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH cơ khí và thương mại Phú Nam tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  65/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của hộ kinh doanh ông Vũ Xuân Trường tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  60/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hoàng Lâm tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  64/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Trường Phát tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  57/KL-STNMT 19/10/2018 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất của Công ty cố phần Phú Yên Yên Bái tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý.
  56/KL-STNMT 19/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng do UBND thành phố Yên Bái quản lý
  117/TB-VPĐK 05/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, đất thương mại dịch vụ tại huyện Lục Yên và TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  114/TB-VPĐK 03/10/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  2242/UBND-TNMT 21/09/2018 Về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã
  123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  103/TB-VPĐK 13/09/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
  70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
  57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
  03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  1771/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đến năm 2030
  1699/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vị quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  32/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần thủy điện Noong Phai
  31/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng
  99/TB-STNMT 06/09/2018 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  60/QĐ-STNMT 20/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  91/TB-VPĐK 03/08/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  86/2015/QH13 01/7/2016 Luật An Toàn thông tin mạng
  04/2018/QĐ-UBND 19/4/2018 Quyết định ban hành quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành tài nguyên và môi trường
  số 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
  số 04/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
  Luật số: 104/2016/QH13 06/04/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
  số 24/QĐ-STNMT 06/02/2018 Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  số 3520/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  số 49/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 49/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera
  số 48/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 48/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái