• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại thôn Phào (khu số 1) xã Nghĩa Tâm
  726/STNMT-BVMT 29/3/2024 V/v hướng dẫn xây dựng mô hình: “Công sở xanh”, “Trường xanh”, “Doanh nghiệp xanh” năm 2024
  Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình năm 2024
  Báo cáo khoa học Báo cáo khoa học: Tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu tai biến trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam
  31/2024/QH15 18/01/2024 Luật đất đai 2024
  02/2024/QĐ-UBND 18/3/2024 Quyết định ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái 18/03/2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 419/QĐ_UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về phê duyệt Báo cáo DTM dự án khai thác cát, sỏi vật liệu xây dựng thông thường tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn 20/03/2024 Quyết định số 419/QĐ_UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về phê duyệt Báo cáo DTM dự án khai thác cát, sỏi vật liệu xây dựng thông thường tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn
  Quyết định số 348/QĐ_UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về phê duyệt Báo cáo DTM dự án Cầu Đại Phác, huyện Văn Yên 06/03/2024 Quyết định số 348/QĐ_UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về phê duyệt Báo cáo DTM dự án Cầu Đại Phác, huyện Văn Yên
  Giấy phép Môi trường số 330/GPMT-UBND ngày 01/3/2024 01/03/2024 Giấy phép môi trường số 330/GPMT-UBND ngày 01/3/2024
  348/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cầu Đại Phác, huyện Văn Yên
  192/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (giai đoạn 1)
  Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất và gia công giày xuất khẩu
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn 4 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  39/TB-STNMT 01/3/2024 Mời tham gia thực hiện “Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đăng tải thông báo mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính tại huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” và “Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính tại huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án san tạo mặt bằng công trình mở rộng UBND xã, trạm y tế, trường mầm non Hoa Mai
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường nối QL 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường nối QL 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)
  Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Bệnh viện Sản Nhi Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Bệnh viện Sản Nhi
  Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất
  12/TB-STNMT 12/01/2024 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì - kẽm đến độ cao +1432m tại khu vực Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  11/TB-STNMT 12/01/2024 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp GP thăm dò khoáng sản chì - kẽm (thân quặng TQ.2) khu vực Trống Pá Sang, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  Báo cáo đề xuất cấp GPMT Báo cáo đề xuất cấp GPMT "Nhà máy may mặc xuất khẩu" của Công ty TNHH Quốc tế KNF
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất, ván ép và tấm đá thạch anh nhân tạo Dafu Việt Nam