• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ông Lê Công Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0982.555.289

Ông Hoàng Quốc Việt - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Số điện thoại: 0915.274.835

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin:
chicucqldd.stnmt@yenbai.gov.vn


LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

0888.734.898


Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0913.077.037


Ông Nguyễn Đức Dục  - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0914.608.758

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin:
baovemt.stnmt@yenbai.gov.vn