• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến về việc thẩm định phương án cắm mốc bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện Vực Tuần
 • Xin ý kiến Báo cáo tổng hợp xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhiên đến năm 2050 (Dự thảo kèm theo Công văn số 1397/STNMT-TNN,KTTV&BDKH))
 • Xin ý kiến vào Thiết kế kỹ thuật-Dự toán 02 huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái (lần 2)
 • Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào Thiết kế kỹ thuật-Dự toán huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái.
 • Bộ mẫu phiếu điều tra, khảo sát VILG
 • Xin ý kiến vào Dự án điều tra diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Đề án và cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các, địa phương, bộ, ngành”
 • Dự thảo Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
 • 11-20 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.