• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Dự thảo HƯỚNG DẪNTrình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thực hiện một số nội dung khi Chủ đầu tư sử dụng đất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 05/12/2017 2:10:00 CH

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.