• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Ngày cập nhật: 04/12/2017 9:09:00 CH

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.