• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Dự thảo Quyết định ban hành điều chỉnh Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính ...
Ngày cập nhật: 19/08/2020 3:30:00 CH

Dự thảo Quyết định ban hành điều chỉnh Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Yên Bái

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.