• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (dự thảo lần 2)
Ngày cập nhật: 04/12/2017 9:07:00 CH

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.