• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Dự thảo tài liệu bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
Ngày cập nhật: 30/07/2020 11:06:00 SA

Dự thảo tài liệu bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Yên Bái

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.