• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 04/12/2017 9:08:00 CH

Học Web Chuẩn

Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.